Widzisz wypowiedzi znalezione dla słów: wniosku o zasiłek rodzinny

Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny

"Zobowiązać kuratora do składania rocznych sprawozdań dot.
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz rachunków z
*zarządu jej majątkiem* "


jeśli jesteś zobowiązany do zarządu majątkiem to nic nie stoi na
przeszkodzie abyś był również upoważniony do pobierania świadczeń, ale to
musi wynikać z decyzji sądu rodzinnego...

może przedtem udać się do sądu rodzinnego aby wydali mi na piśmie
prawa i obowiązki takiego kuratora i dopiero z takim "glejtem"
tam się udać?.


powinieneś raczej złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wydanie zezwolenia na
pobieranie wszystkich świadczeń należnych córce, co będzie w zgodzie ze
zobowiązaniem do zarządu jej majątkiem, szczególnie, że renta i zasiłek to
jedyny dochód i majątek córki...

 » 

zasiłek pielęgnacyjny (czy co ?)

Szanowny Kubo,

Wizyta w ZUS Ci nie zaszkodzi, ale nie jest potrzebna.
Pozbieraj dokumenty, wypełnij wniosek i udaj się z nim do Urzędu
Dzielnicy.
W Urzędzie wniosek zostanie przyjęty lub zostaniesz dokładnie
poinformowany, co musisz uzupełnić.
Od 1 maja 2004 r. Twoje świadczenie będzie wypłacane przez Urząd Miasta
(Gminy lub Dzielnicy) i jest to w związku z reformą świadczeń rodzinnych.
Jeżeli złożysz wniosek w pierwszych dniach maja br., to otrzymasz swoje
świadczenie za maj br. około 15 maja br., jeżeli później, to dopiero w
czerwcu. Ale jeżeli złożysz wniosek dopiero w czerwcu, to nie otrzymasz
już świadczenia za maj, tylko wypłata będzie dopiero od czerwca.
W maju br. prawdopodobnie?? otrzymasz jeszcze zasiłek z ZUS za kwiecień,
bo dotychczas zasiłki były wypłacane z dołu (tak mi się wydaje).
W Twojej sytuacji zamiast zaświadczenia z US o dochodach prawdopodobnie
wystarczy Twoje oświadczenie, że nie pracujesz i nie osiągasz żadnych
dochodów.
W Krakowie wnioski można składać również 1 i 3 maja br. w godz. 8-18.

Życzę powodzenia w starciu z biurokracją

wa

Zasiłek wychowawczy

Czyli jeżeli dopiero teraz występujesz o "zasiłek wychowawczy"
i będzie Ci on przyznany to tylko do 31.08.2005. I to chyba nie UM ale
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Urzad Miasta wyplaca. Tam tez sklada sie wniosek o dodatek do zasilku
rodzinnego kiedy korzysta sie z urlopu wychowawczego (dodatek wychowawczy
wyplaca UM i przejmuje wyplacanie wszystkich swiadczen zwiazanych z
zasilkiem rodzinnym).
Do tej pory (1 miesiac) otrzymywalem zasilek rodzinny (plus dodatek na
urodzenie dziecka) z zakladu pracy. Cale szczescie ze wystapilem o dodatek
na urodzenie dziecka do zakladu pracy. Teraz to nawet nie chca mi wyplacic
tych 43 zl zasilku rodzinnego.

Otrzymalem odpowiedz od nich.
Wyszukali art. 27 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, ze jezeli dziecko nie
pozostaje we spolnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodzicow, swiadczenie
rodzinne wyplaca sie temu z rodzicow, pod ktorego opieka dziecko sie
znajduje.

a dzieciak będzie z Tobą czy tylko tak "bajerujesz"?


Ja pojade do dziecka. Lepiej jak przebywa na wsi z dala od spalin
samochodowych.

Jutro melduje zone i dziecko.
I niech zaczna wrescie wyplacac te 400 zl (wychowawczy) + 43 zl (rodzinny).

I zaczynam starac sie o dodatek mieszkaniowy.

RakSjakie PIT-y?

Wiem, że to pytanie jest trochę na wyrost, bo do rozliczenia rocznego
jeszcze trochę czasu zostało, ale wolałabym już wiedzieć.
Mąż prowadzi działalność gospodarczą (jednoosobową) - podatek dochodowy
progresywny, ja nie pracuję (mój jedyny dochód w tym roku, to zasiłek
macierzyński). Chcemy rozliczyć się razem, przy czym ulga "internetowa" jest
dla mnie.
Jakie formularze, czy wnioski będą nam potrzebne? Czy są potrzebne jakieś
dodatkowe wnioski dotyczące ulgi rodzinnej?
W jakiej kolejności dokonywać obliczeń? (najpierw ja z moją ulgą
"internetową", a mąż z ulgą rodzinną, a potem łączymy?)

Dziękuję i przepraszam, jeśli powtarzam pytanie już zadane wcześniej.
Pozdrawiam
Barbara

 » 

rozwód czy separacja,alimenty

Jestem matką trojga dzieci w wieku szkolnym (syn-17, córka-16, syn-10

lat).Jestem osobą niepracującą, bez szans na zatrudnienie (od początku

małżeństwa (29 lat) zajmuję się prowadzeniem domu i wychowaniem

dzieci(siedmioro).Przez cały okres małżeństwa pozostawałam na utrzymaniu

męża. Mąż jednak od 3 lat przestał interesować się potrzebami domu i

dzieci, zaczął coraz cześciej sięgać po alkohol i spraszać towarzystwo

do domu.Mąż pobiera zasiłek rodzinny, poza tym ma rentę inwalidzką,którą

przeznacza wyłącznie na swoje potrzeby.Ja jestem zmuszona do korzystania

z pomocy Ośrodka Pomocy Rodzinie i starszych dzieci, którym udało się

szczęśliwie znaleźć pracę,jednak wiadomo,że każde z nich ma własnie

wydatki i potrzeby.Zawsze mam problem z zakupem dla dzieci

podręczników,ubrań, butów, nie mówiąc już o innych ich potrzebach (to w

końcu tylko dzieci).Mąż mój ponadto potrafi być bardzo agresywny zarówno

w relacjach ze mną, jak i z dziećmi.Chciałabym dowiedzieć się w jaki

sposób uzyskać jak najkorzystniejsze dla moich dzieci alimenty(600 zł renty + zasiłek rodzinny).Czy może należałoby złożyć wniosek o separację lub rozwód? Mężowi nie zależy na kontaktach z rodziną, raczej na towarzystwie kolegów. ? Proszę podpowiedzieć mi jakie należało by złożyć wnioski i co w nich zawrzeć? Dziękuję.

zasiłek chorobowy dla pracownika na pół etatu

Witam. Mam problem gdzie udać się po zaświadczenie, gdyż składam wniosek o zasiłek rodzinny do OPS na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 i w jednym z załączników a dokładniej w tym o dochodach niepodlegających opodatkowaniu jest czy był pobierany zasiłek chorobowy w 2007 roku określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
W moim przypadku właśnie były, bo miałam ok. 3 miesięcy zwolnienie. Więc gdzie mam się udać po zaświadczenie, aby udokumentować wysokość pobranego zasiłku chorobowego w 2007 r.

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

W chwili obecnej zasiłek na zagospodarowanie przysługuje dopiero nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymał ten stopień w ciągu 2 lat od podjęcia pracy w szkole. Zasiłek nadal wypłaca się na wniosek nauczyciela, który może być złożony w okresie roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oceny spełniania przez nauczyciela warunków do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie dokonuje się na dzień złożenia wniosku. Zasiłek wypłaca szkoła, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela.
Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Przez szkołę należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 Karty (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, kolegia pracowników służb społecznych). W związku z powyższym nauczyciel, który zmieni miejsce zatrudnienia na inną szkołę, nie ma obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Organ prowadzący (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) może zwolnić nauczyciela w całości lub części od konieczności zwrotu zasiłku, jeżeli uzna, iż zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek.

Po "becikowe" i zasiłek

Od 9. lutego rodzice mogą się starać o becikowe. Wniosek należy złożyć w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Piłsudskiego 14. Do tej pory wypłacono 69 takich świadczeń.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego akt urodzenia dziecka. Z pewnością nie wszystkie przyszłe mamy wiedzą, że mają na złożenie wniosku trzy miesiące od momentu przyjścia potomka na świat.

Nie tylko w tej sprawie można poradzić się w referacie. Ważna kwestia dotyczy także zmian wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 stycznia wynosi on 1000 zł, a warunkiem uzyskania świadczenia jest spełnienie kryterium uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego – czyli 504 lub 583 zł na osobę miesięcznie.

Zasiłki wydawane są, co warto podkreślić, co najmniej kilku tysiącom osób z naszego terenu. Tegoroczny budżet referatu świadczeń wynosi 7 mln. 924 tys. 900 zł.

Źródło: http://tvk.wsm.wielun.pl

Nowości TP S.A

Zainteresowały mnie obecne plany TP dlatego postanowiłem zrobić szczegółowe i bardzo dokładne porównanie plany doMowy60 z obecnym planem za 50zł z 60 minutami. Analizę przeprowadziłem na dwóch bilingach. Dodatkowo przeprowadziłem także symulację kosztów dla planu tp przyjazny. Wyniki wyglądają tak:

Biling czerwcowy (czas połączeń ogółem 2h 24m 59s):
Mój obecny plan TP 60 minut: do zapłaty 65,12zł
Plan TP doMowy 60: 69,05zł
Plan TP przyjazny: 45,92zł

Biling lipcowy (czas połączeń ogółem 1h 47m 17s):
Mój obecny plan TP 60 minut: do zapłaty 57,80zł
Plan TP doMowy 60: do zapłaty 59,31zł
Plan TP przyjazny: do zapłaty 38,30zł

Jak widać, nowość Tp nie wnosi nic nowego, a nawet okazuje się, że może być droższa od poprzedniej oferty. Wniosek dla mnie jest prosty, nie zmieniam. Zaznaczam, że nie było przeprowadzanych żadnych połączeń międzynarodowych.
Ciekawie natomiast prezentują się koszty w planie tp przyjazny. Jeśli ktoś jest uprawniony do korzystania z tego planu to z czystym sumieniem można go polecić. Oczywiście przy podobnym czasie połączeń a pewnie jeszcze sporo większym, nawet do ponad 3h powinien być opłacalny.
Sam chętnie bym zmienił plan, dlatego spytam Was, może ktoś będzie wiedział: czy świadczenie pieniężne z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, które upoważnia do korzystania z tego planu to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek wychowawczy

beda liczyly sie dochody z 2008 Twoje i meza z tym, ze Twoje beda dochodem utraconym.
do wniosku trzeba bedzie dolaczyc zaswiadczenie z US o dochodzie za 2008 r, zaswidczenie z ZUS o niezaleganiu ze skladkami - na jedno i drugie czeka sie okolo 7 dni, ksero dowodu osobistego, oryginal aktu urodzenia dziecka ( jezeli bedziesz skladac pierwszy raz wniosek na zasilek rodzinny),zaswiadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i czasie na jaki zostal udzielony urlop wychowawczy - istotne jest, zeby byly podane daty dzienne czyli : od 31.112009 do 21.03.2010.

aczkolwiek poszlabym do UM do wydzialu zajmujacego sie sprawami socjalnymi gminy i dowiedzilabym sie na miejscu bo co Urzad to troche inne praktyka.

a dochod na zdrowe dziecko nie moze przekroczyc 504zl netto na czlonka rodziny.

nie jestem pewna co z tym ryczaltem poszperam moze cos znajde.

zakladam, ze chodzi Ci o dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do zasilku rodzinnego, mieszkacie z mezem w tym samym miejscu i pracujesz dluzej niz kilka miesiecy.

poprawione na prośbę autorki. fjona

Zasiłek wychowawczy

beda liczyly sie dochody z 2008 Twoje i meza z tym, ze Twoje beda dochodem utraconym.
do wniosku trzeba bedzie dolaczyc zaswiadczenie z US o dochodzie za 2008 r, zaswidczenie z ZUS o niezaleganiu ze skladkami - na jedno i drugie czeka sie okolo 7 dni, ksero dowodu osobistego, oryginal aktu urodzenia dziecka ( jezeli bedziesz skladac pierwszy raz wniosek na zasilek rodzinny),zaswiadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i czasie na jaki zostal udzielony urlop wychowawczy - istotne jest, zeby byly podane daty dzienne czyli : od 31.112009 do 21.03.2010.

aczkolwiek poszlabym do UM do wydzialu zajmujacego sie sprawami socjalnymi gminy i dowiedzilabym sie na miejscu bo co Urzad to troche inne praktyka.

a dochod na zdrowe dziecko nie moze przekroczyc 504zl netto na czlonka rodziny.

nie jestem pewna co z tym ryczaltem poszperam moze cos znajde.

zakladam, ze chodzi Ci o dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do zasilku rodzinnego, mieszkacie z mezem w tym samym miejscu i pracujesz dluzej niz kilka miesiecy.

poprawione na prośbę autorki. fjonaAwangarda jesteś pewna że za 2008 rok??Bo mi pan telefonicznie powiedział za 2007,ale jakieś to dziwne dla mnie i zastanawiam się czy się nie przejęzyczył,a w necie nie mogę znaleźć,a chciałam już wniosek do US wypisać

Working Tax Credit

Wnioski można dostac w oddziałach Inland Revenue.
Zbierając wszystko razem - o WTC mogą starać się osoby pracujące (bądź prowadzące działalność gospodarczą w następujących przypadkach:
- ma się co najmniej 25 lat i pracuje przynajmniej 30 godzin tygodniowo
- ma się co najmniej 16 lat i pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo, ale w związku z inwalidztwem ma utrudniony dostęp do rynku pracy
ma się najmniej 50 lat, pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo lub wraca do pracy po okresie pobierania zasiłków

Jeżeli osoba ubiegająca sie o WTC ma dziecko/dzieci, wtedy warunkiem otrzymania tego świadczenia jest praca min. 16 godzin tygodniowo.

Osobom o niskich dochodach przysługują równiez inne benefity:
- child tax credit (dla osób z dziećmi),
- housing benefit,
- council tax benefit,
- child benefit.

Jeżeli chcecie sprawdzić, co i w jakiej (mniej/więcej) wysokości Wam przysługuje, polecam odwiedzić strone www.entitledto.co.uk - jest tam kalkulator, który zaznaczeniu wszystkich opcji dotyczących naszej sytuacji rodzinnej/mieszkaniowej/finansowej wyliczy, jakie o jakie benefity mozemy się ubiegać.

działalność zgorzeleckiego MOPS-u

Madzia, a słyszałaś o czymś takim jak DECYZJA ADMINISTRACYJNA, która jest obowiązkowo uzasadniona?

Jeśli wniosek o świadczenia a'la rodzinne został złożony to jego rozpatrzenie kończy się właśnie DECYZJĄ, która jest wydana w świetle prawa, na podstawie przepisów.

To nie ocena "panienki z okienka" zadecydowała o braku świadczeń....

Przypuszczam, że pracownik MOPS mógł uznać że zasiłek nie będzie się należał, ale jeśli jest tak jak piszesz, to nie jest to prawna ocena sytuacji i nic nie stoi na przeszkodzie żeby został rozpatrzony wniosek o jego przyznanie.

Wg mnie... poskarżyła się sąsiadka sąsiadce - a prawda leży obok :-/

pomozcie prztetlumaczyc list z SVB- WAZNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z nadejsciem 1 kwartalu 2008 r ma Pani prawo do zasilku rodzinnego.W tym liscie wyjasniamy dlaczego.Oparlismy to o znane nam dane.Pani wniosek o przyznanie zasilku rodzinnego otrzymalismy w 4-tym kwartale `2007 roku.W ustawie o zasilkach rodzinnych jest okreslone,ze wniosek z (jednoroczna moca wsteczna)? moze zostac rozpatrzony.Dlatego rozpatrzylismy Pani wniosek z wejsciem 4-tego kwartalu 2006r.Nie moze byc Pani uznana za obywatela Holandii.Wniosek czy ktos moze byc uznany za obywatela jesli istnieje ekonomiczny,socjalny i prawny zwiazek z Holandia.Nie posiada Pani dostatecznego zwiazku z Holandia.Sprawdzilismy czy jest Pani ubezpieczona na bazie Pani dzialalnosci w Holandii.Pracuje Pani od 3 pazdziernika w Holandii.Jest Pani ubezpieczona.

Pozdro

Związki dla polaków!

Napływ rodaków do Holandii spowodował powstawanie biur pośrednictwa pracy,które nierzadko wykorzystują pracowników i łamią prawo,płacąc poniżej minimalnej stawki godzinowej.Z kolei zaniżanie pensji wywołało protesty robotników holenderskich.Dlatego dwa największe związki zawodowe w branży budowlanej i drzewnej-FNV BOUW i CNV HOUT en BOUW-podjęły akcję skierowaną przeciwko niezdrowej konkurencji.Jednym z celów tych inicjatyw jest eliminowanie nieuczciwych pracodawców i biur pośrednictwa oraz dbanie o interesy pracowników.
Do związków można zwrócić się o pomoc m.in.przy:
--wypełnieniu zeznań podatkowych
--staraniu o dofinansowanie do ubezpieczenia(zorgtoeslag)
--składaniu wniosku o holenderski zasiłek rodzinny(kinderbijslag)
Związki zawodowe posiadają własne wydziały usług prawnych np:w przypadku konfliktu w miejscu pracy.

Jak trafić do związku.

FNV BOUW
Postbus 520
3440AM Woerden
tel.0900 9690(w dni robocze od 8 do 17.30)

Po polsku można rozmawiać w każdy poniedziałek od 20 do 22 pod numerami:
0653 734 497
0651 236 972

CNV HOUT en BOUW
infolinia czynna jest od pon do piąt od 9-12,13-17

Doradcy udzielający informacji po polsku:

ROTTERDAM
wtorek 20-22
tel.0621433947,0621433961
czwartek 20-22
tel.0621434184,0621474008

HAGA
wtorek 20-22
tel.0621474026,0621474423
czwartek 20-22
tel.0621474017,0621474395

Zasilek rodzinny w Holandii

Witam

Witam mój mąż pracuje w Holandii, ja mieszkam z 2 dzieci w Polsce. Jestem teraz w trakcie załatwiania tego zasiłku rodzinnego. Wniosek został złożony i teraz dostałam dokumenty do wypełnienia (Kinderbijslag: informatie over kinderen in het buitenland), niestety nie mam możliwości ich przetłumaczenia (tłumacze życzą sobie ok 250zł ...)

Bardzo bym prosiła o pomoc w przetłumaczeniu/wypełnieniu tych dokumentów, jeżeli ktoś okazałby się na tyle życzliwy i zechciałby mi pomóc to bardzo proszę o odpowiedz.

Pozdrawiam
Andżelika Jochańska

nowa prosi o pomoc

Mirka, kiedy w Holandii sprawy zwiazane z zasilkiem rodzinnym dokonywal pracodawca. Od wielu lat, pracodawca moze pomoc, ale nie ma takiego obowiazku.
Tak wiec najlepiej by bylo, aby samemy wypelnic wniosek o zasilek rodzinny i wyslac do holenderskiego urzedu lub tez poprosic kogos znajomego kto zna jezyk w stopniu wystarczajacy aby wypelnic wniosek.
Wniosek o zasilek rodzinny mozna uzyskac w urzedzie SVB zajmujacym sie m.in. zasilkami rodzinnymi. Wnioski sa rowniez w jezyku angielskim i niemieckim. Byc moze ta informacja bedzie pomocna. Powodzenia.

Kindertoeslag,czyli dodatek na dziecko

Od stycznia 2008 r. kazda osoba pobierajaca zasilek rodzinny w Holandii otrzyma automatycznie kindertoeslag, czyli dodatek na dziecko. Kwota tego dodatku wynosi 82 euro. Dodatek ten jest wyplacany przez Urzad Podatkowy w Holandii na podstawie otrzymanych materialow z Urzedu SVB, zajmujacym sie m.in. zasilkami rodzinnymi.
Osoby, ktore jeszcze nie maja lub nie staraly sie o zasilek rodzinny w Holandii, moga indywidualnie (on-line) zlozyc wniosek o ten dodatek.
Warunkiem otrzymania tego dodatku jest:
- praca w Holandii dla holenderskiego pracodawcy
- dziecko do lat 18
- nie przekroczona kwota dochodu rocznego (obu malzonkow) do kwoty 46.700 euro.
Wyplacana jest kwota 82 euro, bez wzgledu na to ile mamy dzieci. Jest to stala kwota. Kwota ta wyplacana miesiecznie jest traktowana jako zaliczka. Pod koniec 2008 r. w grudniu,urzad przesle ostateczna decyzje odnosnie tego dodatku.
Osoby, ktore otrzymuja zasilek rodzinny w Holandii otrzymaja na swoj adres domowy lub adres dla korespondencji, informacje z holenderskiego UP.
Urzad rowniez przyomina, ze o wszystkich zachodzacych zmianach w ciagu roku, nalezy informowac urzad w ciagu 4 tygodni od daty zajscia zmian.

Kindertoeslag,czyli dodatek na dziecko

witam ,chciałam również w tej sprawie wtrącić kilka uwag.przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny trzeba pamiętać o tym iz urząd może zarządać od nas udokumentowania utrzymywania dziecka ,czyli najlepiej przedstawienia oryginałów przelewów do Polski na konto jednego z rodziców lub opiekuna ,który podczas naszego pobytu w Holandii opiekuje się naszym dzieckiem /dziećmi, przelewy muszą być w conajmniej w wysokości otrzymywanego zasiłku ,w moim przypadku wymagane jest abym na kwartał przelewała conajmniej 400 euro.więc na przyszłość radzę o tym pamiętać no chyba że coś się teraz zmieniło.pozdrawiam

Kindertoeslag,czyli dodatek na dziecko

A ja składałam o zasiłek rodzinny i automatycznie powinnam dostać dodatek na dziecko....zasiłek rodzinny przyznano a dodatku na dziecko nie....widocznie w moim przypadku ta automatyka nie zadziałała czemu???a czytam,że kancelaria pisze iż od 2008 roku zmieniły sie przepisy.......i każdy kto pobiera zasiłek rodzinny automatycznie dostaje dodatek na dziecko......każdy tylko nie ja nie bardzo to rozumiem


Nie tylko Ty nie dostałaś automatycznie-mąż też pobiera zasiłek rodzinny a na ten dodatek dopiero złożył wniosek (za 2008 rok),bo go nie dostał automatycznie.Czekamy co z tego wyjdzie.

Kindertoeslag,czyli dodatek na dziecko

Kazda osoba otrzymujaca zasilek rodzinny (kinderbijslag) otrzymuje informacje nt. dodatku na dziecko (kindertoeslag 2008, a aktualnie kindgebonden budget 2009).
Najczesciej Urzad SVB (od zasilkow rodzinnych) wniosku o otrzymanie dodatku na dziecko do holenderskiego urzedu podatkowego. Jezeli w urzedzie podatkowym jest to osoba juz zarejestrowana, gdyz wczesniej dokonywala rozliczen, ten dodatek otrzymuje automatycznie. Natomiast jezeli jest to osoba, ktora jeszcze nie dokonywala rozliczenia, nie figuruje w systemie holenderskiego urzedu i wtedy najczesciej jest wskazane, aby ta osoba indywidualnie lub poprzez kancelarie, zlozyla wniosek o dodatek na dziecko.
We wczesniejszych latach, a wiec do roku 2007 mozna bylo ten dodatek otrzymac jednorazowo wraz z rozliczeniem swojego podatku, natomiast od 2008 r. zasady podatkowe sie troche zmienily i o ten dodatek nalezy w wiekszosci wystepowac indywidualnie,

Kindertoeslag,czyli dodatek na dziecko

Mam pytanie-czy jest jakiś termin składania wniosków o kindertoeslag za 2008 rok?Nie przyznano mężowi tego dodatku automatycznie pomimo tego,że pobiera zasiłek rodzinny na dzieci.Księgowy,który rozlicza nas z podatku zapewnia ,że złożył wniosek o ten dodatek,ale minęło już sporo tygodni a odpowiedzi z Belasting nie widać.W jakim czasie Belasting powinien udzielić odpowiedzi na wniosek?

Odwołanie od decyzji SVB do Rechtbank

Mam problem poniewaz otrzymałem odmowna decyzje SVB odnosnie zasilku dla moich dzieci i odpowiedz na reklamacje ktora jest rowniez niekorzystna.Decyzja sie uprawomocnila.Pozostaje mi jedynie odwolac sie do Rechtbank ( http://www.rechtspraak.nl...ken/Leeuwarden/ ).
Pytam forumowiczow ktorzy maja doswiadczenia z Rechtbank czy przy odwolaniu sie od decyzji SVB do Rechtbank
a) niezbednie konieczna jest obecnosc adwokata ,czy wystarczy zlozyc dokumenty i czekac na pisemna odpowiedz?
b) czy odbedzie sie rozprawa "na żywo" ?(wtedy konieczna by byla dla mnie obecnosc prawnika/tlumacza).
Dziekuje z gory za informacje.Moze i innym uzytkownikom sie przydadza.
Ja ze swojej strony radze tym ktorzy pracuja w NL i maja dzieci w Polsce ,o skladanie w Polsce po uplynieciu okresu zasilkowego wniosku o zasilek rodzinny.Mimo tego ze z gory wiemy ze bedzie to decyzja negatywna (nie spelnianie kryteriow dochodowych)
Ta negatywna decyzja jest potrzebna (dla SVB Groningen przynajmniej)

[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 9:02 pm ]

Odwołanie od decyzji SVB do Rechtbank

Przydzielanie zasilkow ma bardzo skomplikowana procedure.
Jezeli matka przebywajaca z dziecmi w Polsce nie pracuje, jest to jednoznaczne, zasilekn na dzieci otrzymuje ojciec pracujacy w Holandii.
Jezeli matka dzieci pracuje w Polsce, to ZAWSZE MUSI WYSTAPIC O PRZYZNANIE ZASILKU NA DZIECI W POLSCE! Nawet jazeli wie , ze dostanie odmowe, wlasnie ta odmowa jest potrzebna dla holenderskiego SVB w celu ustalenia zasilku.
Gdybys zalatwil, oficjalna odmowe to moze bylo by cos do uratowania.
Mialam podobna sytuacje: Syn pracuje w Holandii od 1 listopada 2006, w styczniu 2007 zlozyl wniosek o zasilek rodzinny w Holandii. Synowa w Polsce pracuje i nigdy nie skladala wniosku o zasilek (przekroczone dochody). Myslalam, ze juz tej sprawy nie zalatwie pomyslnie. ALE!! Wniosek o zasilek w Polsce sklada sie na nowy okres pod koniec sierpnia i we wrzesniu. Tak tez synowa zrobila, a zarobki do ustalenia zasilku bierze sie z poprzedniego roku, czyli rok 2007. Dostarczylam (przetlumaczone jaaropgawe) do Polskiego MOPS.
Synowa otrzymala odmowe przyznania zasilku w Polsce (elaborat z wyjasnieniem na 4 strony. Ta odmowe w jezyku polskim wyslalam do SVB. po dwuch miesiacach przyszla decyzja z SVB o przyznaniu zasilku na dziecko od momentu zlozenia wniosku w Holandii.
Jezeli bedziesz zakladal sprawe to radza wziasc adwokata, w Holenderskich sadach rozmawiaja, prawia zawsze, tylko z adwokatami. Zycze powodzenia

Przeprawy z SVB-kinderbijslag.Prośba o pomoc

zebys mogl dostac Kinderbijslag , SVB potrzebuje od Ciebie zaswiadczenia z Polski z ktorego wynika ze nie dostajesz tam zasilku rodzinnego.. piszesz ze zasilek w PL jest zalezny od dochodow... SVB i tak i tak bedzie chcialo ten papier, takze jedynym wyjsciem (tak jak ja to widze) jest zlozenie wniosku w PL o zasilek rodzinny... kiedy dostaniesz ten papier z PL mozesz wyslac to do SVB i oni dalej sie tym zajma.. chodzi o to ze oni musza sprawdzic czy nie przysluguje Ci zasilek w Polsce..

pozdrawiam Agata

Przeprawy z SVB-kinderbijslag.Prośba o pomoc

zebys mogl dostac Kinderbijslag , SVB potrzebuje od Ciebie zaswiadczenia z Polski z ktorego wynika ze nie dostajesz tam zasilku rodzinnego.. piszesz ze zasilek w PL jest zalezny od dochodow... SVB i tak i tak bedzie chcialo ten papier, takze jedynym wyjsciem (tak jak ja to widze) jest zlozenie wniosku w PL o zasilek rodzinny... kiedy dostaniesz ten papier z PL mozesz wyslac to do SVB i oni dalej sie tym zajma.. chodzi o to ze oni musza sprawdzic czy nie przysluguje Ci zasilek w Polsce..

pozdrawiam AgataI tu się mylisz-SVB chce potwierdzenia,że nie pobierasz zasiłku w Polsce,bo nie można pobierać zasiłku w obu państwach-np.tata w Holandii a mama w Polsce.Zasiłek pobiera się w tym państwie,w którym jest on korzystniejszy(wyższy) dla dziecka,ponieważ dzieci w UE powinny być traktowane równo.Jeśli któreś z rodziców pracuje w holandii dla holenderskiego pracodawcy i ma umowę na dłuższy okres czasu,oraz, co ważne płaci podatki,to ma prawo złożyć wniosek o zasiłek w Holandii,ale drugi rodzic w Polsce powinien zrezygnować tutaj z zasiłku.Nie składaj o zasiłek w Polsce,tylko weź zaświadczenie(nie wiem jak jest teraz,ale my wypełnialiśmy w naszy urzędzie gminy druki z Holandii E-401 i E-411),że nie pobierasz w Polsce.A że długo trwa załatwianie i mnóstwo różnych papierów po drodze,to już inna sprawa.Cierpliwości i powodzenia życzę.

Przeprawy z SVB-kinderbijslag.Prośba o pomoc

po sierpniu 2007 gdy skończyło się rodzinne nie złożyłem wniosku ponieważ nie mogłem być w Polsce w dniach roboczych.
Ja myślę że SVB drąży temat dlaczego w Polsce nie otrzymuję zasiłku i wydaje im sie to podejrzane ponieważ w Holandii otrzymuje się niemal automatycznie,a w Polsce co roku zaświadczenia z US o dochodach,wnioski itd.
Z tego co się orientuję SVB współpracuje z odpowiednim urzędem w innym kraju,w przypadku Polski żona była w Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego skąd dostała wezwanie do złożenia dokumentów o zameldowaniu dzieci i terminach i wysokości zaiłków w Polsce

Ich strona to
http://cvj146.internetdsl...id=67&Itemid=59

Myślę (mogę się mylić) zasiłek w Polsce można mieć a z tej korespondencji wnioskuję że nawet TRZEBA mieć (ew.negatywną decyzję w przypadku za dużych dochodów.)

A co gdy ja nie złożyłem w ogóle wniosku?

Zasiłek rodzinny w Holandii...

z tego co wiem kazdy, kto tu pracuje lub mieszka ma prawo do zasilku rodzinnego. Jest to okolo 270 euro kwartalnie http://www.svb.nl/interne...ragen/index.jsp
na tej stronie mozna zlozyc wniosek, z tym ze trzeba miec podpis elektroniczny digiD
do zdobycia na stronie https://applicaties.digid.nl/aanvragen

pozdrawiam ;]

Zasiłek rodzinny w Holandii...

z tego co wiem kazdy, kto tu pracuje lub mieszka ma prawo do zasilku rodzinnego. Jest to okolo 270 euro kwartalnie http://www.svb.nl/interne...ragen/index.jsp
na tej stronie mozna zlozyc wniosek, z tym ze trzeba miec podpis elektroniczny digiD
do zdobycia na stronie https://applicaties.digid.nl/aanvragen

pozdrawiam ;]


Kwota zalezy od wieku dziecka,i nie jest to 270 euro standartowo!!!
dziecko od 0 do 5 lat = 190,19
6-11 lat = 230,95
12-13 lat = 271,70

Tu wszystko ile i kiedy jest wyplacane:
http://www.svb.nl/interne...dagen/index.jsp

A tu jak ubiegac sie o zasilek :
http://kadry.infor.pl/zas...w-Holandii.html

Zasiłek rodzinny w Holandii...

Nolcia-mąż ma przyznany zasiłek od I-ego kwartału 2005(a pracuje w Holandii od października 2004) ale jeszcze nam nie wypłacili-decyzję dostał w listopadzie 2007-jeszcze dosyłaliśmy(drugi raz) wypełnione druki E-401 i E-411,bo Holendrzy gdzieś przesiali...Szkoda na nich słów-tak jak napisałam-zaczyna mnie trafiać.Albo my mamy takiego pecha do urzędników(przez te dwa lata dostarczaliśmy "tysiąc" różnych zaświadczeń-nawet takie,że dzieci żyją-i cały czas czegoś jeszcze chcieli-a jak już mieli komplet,to pogubili i zaś to samo.Mówię Wam-wrażenia bezcenne...Czekamy na wypłatę zasiłku z przyznanym wyrównaniem,ale czy znowu im czegoś nie będzie brakowało?-tego chyba nie wie nikt. Czasem odnoszę wrażenie,że polityka zasiłków rodzinnych w Holandii dla obcokrajowców,to polityka pod hasłem "położymy im tyle kłód pod nogi,że odechce im się naszych zasiłków".Wielu z współpracowników męża porezygnowało,bo stwierdzili,że za dużo zachodu.Ciekawa jestem,jak długo zasiłek załatwiali inni Polacy w Holandii-może ktoś napisze ile trwało-od złożenia wniosku do wypłaty?

Zasiłek rodzinny w Holandii...

No jesli zajdzie sytuacja przekroczenia dochodow PL, to NL bedzie placic 100%. Ale co do utrzymywania polskich dzieci, to niestety tak jest. Tutaj pracuje zazwyczaj tatus, owszem, podatki placi, ale mamusia zazwyczaj bezrobotna w 3-4 dzieci w PL siedza. Wiec ja nie sadze, by ten tatus, na najgorszym kontrakcie pokryl koszt zasilku dla dzieciarni, plus jego emerytura plus wszystkie inne skladki.
Moze odwrocmy sytuacje, do PL zjezdza nagle 500 tys tadzykistanczykow, pracuja za najnizsze mozliwe pensje, masowo skladaja wnioski w ZUS o zas.rodzinne, pielegnacyjne, dod.mieszkaniowe i wszelkie inne formy pomocy socjalnej. Kazdy z nich statystycznie zostawil w Tadzykistanie chora matke, bezrobotna zone i 7 dzieci. W ich panstwie zasilki tego typu nie istnieja lub sa w wys ok 3,50 euro na mc. No i chyba sobie wyobrazasz reakcje polskiego spoleczenstwa po kilku latach wyplacania tym tadzykistowskim mezom wszelkich swiadczen? Zreszta Holendrzy sa czuli na tym punkcie, slynne sa historie, kiedy w latach 80-tych Turcy przylatywali prywatnymi samolotami do NL, by odebrac toelsagi na swoje rodziny mieszkajace w Turcji. Oplacalo im sie wynajac samolot by przyleciec z Instanbulu do Amsterdamu, po zasilki dla 50-cio osobowej rodzinki! Oni sie po prostu boja, ze my robimy to samo! Dlatego chca np zaswiadczen, ze dziecko nadal zyje!

Zasiłek rodzinny w Holandii...

No jesli zajdzie sytuacja przekroczenia dochodow PL, to NL bedzie placic 100%. Ale co do utrzymywania polskich dzieci, to niestety tak jest. Tutaj pracuje zazwyczaj tatus, owszem, podatki placi, ale mamusia zazwyczaj bezrobotna w 3-4 dzieci w PL siedza. Wiec ja nie sadze, by ten tatus, na najgorszym kontrakcie pokryl koszt zasilku dla dzieciarni, plus jego emerytura plus wszystkie inne skladki.
Moze odwrocmy sytuacje, do PL zjezdza nagle 500 tys tadzykistanczykow, pracuja za najnizsze mozliwe pensje, masowo skladaja wnioski w ZUS o zas.rodzinne, pielegnacyjne, dod.mieszkaniowe i wszelkie inne formy pomocy socjalnej. Kazdy z nich statystycznie zostawil w Tadzykistanie chora matke, bezrobotna zone i 7 dzieci. W ich panstwie zasilki tego typu nie istnieja lub sa w wys ok 3,50 euro na mc. No i chyba sobie wyobrazasz reakcje polskiego spoleczenstwa po kilku latach wyplacania tym tadzykistowskim mezom wszelkich swiadczen? Zreszta Holendrzy sa czuli na tym punkcie, slynne sa historie, kiedy w latach 80-tych Turcy przylatywali prywatnymi samolotami do NL, by odebrac toelsagi na swoje rodziny mieszkajace w Turcji. Oplacalo im sie wynajac samolot by przyleciec z Instanbulu do Amsterdamu, po zasilki dla 50-cio osobowej rodzinki! Oni sie po prostu boja, ze my robimy to samo! Dlatego chca np zaswiadczen, ze dziecko nadal zyje!Ja nie wiem Baska skad Ty dziwne historie wymyslasz,ale powiem Ci ze jest to banalne.

Zasiłek rodzinny w Holandii...

No to jest w porzadku - jezeli tu zostanie przyznany Ci zasilek na dziecko odlicza kwote,ktora otrzymujesz w Polsce.Ale jak jest z wychowawczym - tego nie wiem,ale to nie powinno miec zwiazku z dodatkiem na dziecko.

Ps.Co Ci kaza zwracac,rodzinne czy wychowawczy?O rodzinne sie nie martw jesli podalas to we wniosku.

Zasiłek rodzinny w Holandii...

No to jest w porzadku - jezeli tu zostanie przyznany Ci zasilek na dziecko odlicza kwote,ktora otrzymujesz w Polsce.Ale jak jest z wychowawczym - tego nie wiem,ale to nie powinno miec zwiazku z dodatkiem na dziecko.

Ps.Co Ci kaza zwracac,rodzinne czy wychowawczy?O rodzinne sie nie martw jesli podalas to we wniosku.no właśnie tamten facet mówił że nic mi się nie należy jeśli mąż pracuje w Nl i ja pobieram świadczenia bezpodstawnie. na razie nic mi nie przysłali a ta baba w Nl napisała wszystko we wniosku łącznie z wychowawczym no chyba że źle wypełniła

Zasiłek rodzinny w Holandii...

Do natalii - nie umiem Ci dokładnie odpowiedzieć na Twoje pytania ponieważ sama oczekuję na następne pisma z Pl jak skończy się ta sprawa.
Mogę tylko Ci naświetlić jak to wygląda i co dowiedziałam się z MOPS-u.
Prawdopodobnie będę musiała zwrócić im pobierany zasiłek od momentu gdy mąż podjął pracę za granicą . Myślę że Twoja sytuacja jest taka sama jak moja.
Do końca nie wiem też czy złożyliście wniosek w Holandii o rodzinne czy nie bo Twoje posty są troszkę zagmatwane.
Do opieki w Pl nie musiałaś wysyłać żadnych dokumentów,wystarczy że tu w Hola starasz się o rodzinne a oni już wszystko wiedzą.
Tak jak pisałam wcześniej, o zasiłek w Hola wystąpiliśmy w lipcu 2008 a otrzymaliśmy w styczniu 2009. Pismo z MOPS-u otrzymałam 2 tygodnie temu.
Chcę jeszcze dodać , że to nie sam MOPS wszczął postępowanie tylko na zlecenie jakiegoś tam wyższego urzędu który współpracuje z Holandią i otrzymują wszystkie dane.

Co do zwrotu dodatku wychowawczego to nie mam pojęcia więc się nie wypowiadam. Najlepiej by było jakbyś jeszcze raz zadzwoniła do swojego urzędu i na spokojnie wszystkiego się dowiedziała.
Oczekuję teraz na następne pisma i jeżeli będę wiedziała coś więcej to dam Ci znać.

Ps. natalii, moja rada jest taka,abyś jak najszybciej starała się to wyjaśnić , bo z tego co piszesz to Twój urząd wie o Waszej sytuacji i już napomykali,że będziesz musiała zwrócić kasę.
Pozdrowionka

zasiłek dla dziecka

Bardzo istotne jest, aby dowiedziec sie czy osoba zatrudniona w tej firmie, jest zatrudniona na holenderskich warunkach. Oznacza to, czy firma zatrudniajaca te osobe odprowadza wszystkie skladki.
Czasami zdarza sie, iz niektore osoby sa zatrudnione w firmie holenderskiej na polskich warunkach. Wiec warto ten fakt sprawdzic, aby dalej kontynuowac czynnosci wnioskowe dot. zasilku rodzinnego.
Jezeli wszystko bedzie ok, to wtedy nalezy wypelnic wniosek o zasilek rodzinny. Wniosek ten mozna zamowic w holenderskim urzedzie i jest on w j. holenderskim, j. angielskim i j. niemieckim.

zasiłek rodzinny

Witam wszystkich ale pytanie mam do nollewskiej.Mój mąż pracuje legalnie już trzy lata w Holandii a od dwóch lat staramy się o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci.Trafiliśmy chyba na okropnego urzędasa,bo wymagano od nas nawet zaświadczeń,że dzieci żyją.Teraz odmówiono nam zasiłku,jako że mąż nie przelewał na nasze konto pieniędzy (robił wpłaty własne,co jest udokumentowane wyciągami bankowymi).Zostało złożone odwołanie i teraz urząd ma 12 tygodni(!) na odpowiedź.Pytanie brzmi:jeśli zostanie nam, jednak przyznane rodzinne,to od kiedy możemy liczyć na wyrównanie..Jeśli można starać się o wyrównanie za lata ubiegłe,to czy trzeba składać jakiś specjalny wniosek,czy jest to wyrównanie "automatyczne".I jeszcze jedno pytanie nie związane z zasiłkiem-ile prawdy mjest w tym,że jeśli ktoś pracuje legalnie i odprowadza podatki w Holandii przez co najmniej 5 lat,to gdy ukończy 45 lat może starać się o częściową emeryturę,która będzie mu przesyłana do Polski dożywotnio?Z góry dziękuję za informacje.Pozdrawiam

SVB prosze o rade.........

Jezeli w Polsce nie pobierales zasilku rodzinnego, gdyz nie skladales wniosku, to teraz MUSISZ to zrobic. Najprawdopodobniej Twoja zona pracuje w Polsce i moze sie ubiegac o zasilek rodzinny. Wg. prawa holenderskiego kazda osoba zatrudniona powinna otrzymac zasilek rodzinny w swoim kraju, tylko SVB nie chce wziac pod uwage faktu, ze to inny kraj i inne zasady.
Och, skad ja to znam!
Skladaj wniosek, aby dali Ci decyzje negatywna i nie bedzie dalej problemu w NL.

porady językowe, tłumaczenie - pisz tylko tutaj

1. Kto sklada wniosek o zasilek rodzinny.....
2.Jaki jest Pani stan cywilny...
3.Czy mieszkala Pani w ciagu ubieglych 5 lat poza Holandia...
4.Pracuje Pani obecnie poza Holandia lub pracowala Pani w przeciagu ubieglych 12 m-cy poza Holandia.....
5.Czy w ciagu ubieglych 5 lat partner mieszkal poza Holandia...
6.Czy w ciagu ubieglych 12 m-cy partner pracowal poza Holandia...
7.Otrzymuje Pani lub ktos inny srodki z innego urzedu?

Pozdro!

porady językowe, tłumaczenie - pisz tylko tutaj

Witam,ja ma prozbe o przetłumaczenie kilku zwrotów z jezyka polskiego na niderlandzki .Musze dostarczyc do SVB dokumenty o niepobieraniu zasiłku i chyba wypadało by to przetłumaczyc Oto one:

-zasiłek rodzinny
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia rodzinne

i jak przetłumaczyc takie zdanie: Pani... nie pobierała świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym...i nie złozyła wniosku o świadzczenia rodzinne na okres zasiłkowy ...
Zaświadczenie wydaje sie na prośbe zainteresowanej celem przedłozenie w..

Z góry dziekuje za kazda pomoc i pozdrawiam

porady językowe, tłumaczenie - pisz tylko tutaj

Przekazal Pan ze od 1 wrzesnia 2007 nie jest juz w Polsce wyplacany zasilek rodzinny.Spowodowane jest to tym,ze od 1 wrzesnia 2007 nie zostal zlozony wniosek o zasilek rodzinny przez Panska zone.Prosimy aby Panska zona zlozyla wniosek o zasilek rodzinny od 1 wrzesnia 2007 r.Musimy otzrymac postanowienie z ktorego musi wynikac dlaczego od 1 wrzesnia 2007 nie ma prawa do polskiego zasilku rodzinnego.Oswiadczenie,ze wniosek nie zostal zlozony -jest niezadawalajace.Skoro tylko to od Pana otrzymamy otrzyma Pan list od nas.W kazdym razie przed 1 kwietnia 2009 otrzyma Pan od nas wiadomosc.

Pozdro !

kinderbijslag

Witam i proszę o informacje. Mój mąż bierze już zasiłek rodzinny na dziecko z inną kobietą.Teraz złożył wniosek na nasze dziecko. Czy świadczenie będzie traktowane osobno ze względu że matki są różne, czy wypłacane będzie łącznie na dwoje dzieci.
On jest w Nl a ja w Pl. Otrzymałam pismo z Ośrodka Regionalnego i mam wątpliwości, czy ten zasiłek może być przesyłany na moje konto i czy w ogóle będzie przekazany naszemu dziecku.

Zwolnienie

marysia, nie dostajemy rodzinnego, bo jak pisałam, mąż zarabiał w zeszłym roku o 1000zł więcej, więc na trzy dzieląc, bo teraz jest nas trzy wychodzi pewnie z 1200na osobę.
ale od stycznia nie ma już tej kasy. A dochód utracony, bo moje zarobki nie powinny sie liczyć, gdyż w chwili składania wniosku nie będę ich miała, bo nie pracuję. Jest coś takiego.

moim zdaniem to absurd, nie pomoc rodzinie. Powinni przyznawać zasiłki na podstawie realnych obecnych dochodów. Tak jak np.dodatek mieszkaniowy, który kiedyś dostawaliśmy.

CHILD BENEFIT

Mam prosbe - czy mozesz zamiescic linka do druku na Child Benefit?Z tego co zrozumialam maz -ktory pracuje teraz w Irlandii ma wyslac ten wniosek na podany adres plus zaswiadczenie z mojej pracy w Polsce(oczywiscie przetlumaczone) ze nie pobieram zasilku rodzinnego-to chyba wszystko.Zadnych metryk innych zaswiadczen itd.Oczywiscie swoj PPS i ksero dowodu osobistego-no wlasnie czy to ksero musi byc jakos tlumaczone?Z gory dziekuje za odpowiedz i przepraszam jezeli byla juz o tym mowa a ja nie doczytalam ale naprawde nie wiem.

CHILD BENEFIT

Serdeczne dzieki!Z tym dowodem to ladnie namieszalam hehehehOdnosnie zaswiadczenia to pytalam w pracy i powiedzilei ze wystawia-u nas zaklad pracy wyplaca zasilki rodzinne na 2 dzieci (jezeli ma sie 3 -wyplaca juz gmina) wiec skoro oni wyplacaja to dadza zaswiadczenie ze nie pobieram.Mam nadzieje ze to wystarczy.Ufffff no to teraz wypelnic wniosek i czekac jak mowilas do wiosny na jakies pieniazki hihihi

a może 1979?

Marylka, kochana, gdybym, tylko pamiętała jak się pisze takie cudeńka to nabazgrałabym ci kilka wersji, ale ostatnio pisałam podanie o pracę w... 1998 roku jak sama szłam do prfacy, teraz jestem po raz drugi na wychowawczym i trochę do tyłu jestem ze wszystkimi typami pism urzędowych poza wnioskiem o zasiłek rodzinny

pytanie o płatny urlop wychowawczy dla samotnej matki

Musisz wziac wniosek ze swojego MOPS-u, tam skladasz wszystkie papiery - o zasiłek rodzinny i tzw. dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
Wśród tych papierów musisz donieść zaświadczenie z Urzedu Skarbowego o dochodach za 2007 rok. Rzeczywiscie ta kwota na osobe w rodzinie nie moze przekroczyc 504 zł, zebys dostała te zasiłki.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 złChce tutaj poinformowac o bardzo ważnej sprawie o której nie informują za bardzo w MOP'sie a to bardzo ważne. Mi teraz przekroczył dochód na osobę 504 zł o 20, 59 gr dokłdanie i zasiłek również mi się naliży tyle, że tzw.warunkowy na mocy art. 5 ust.3 jeśli poprzednim razem niałam przyznamy ( poprzedni okres zasiłkowy). Jeśli zostanie przyznany warunkowy, to jeśli znóe nam następnym razxem przekroczy to nie dostaniemy pieniażków, bo tylko raz może w damym roku się tak zarzyć. Co jest istotne, dochód może przekroczyć jedynie 48 zł, jeśli będzie więcej to nic się nie należy niestety. 14 października złożyłam wniosek o świdaczenia rodzinne i obiliczyli, że mi przekracza tą kwotę o 20 zł z groszami ale pieniążki na dzieciaki odstanę. Natomiat dziś czekała mnie następna niespodzianka, listem poleconym przyszło mi takie oto pisamo (wezwanie) z MOP: " (...) na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku obliczono dochów na członka rodziny w wysokości 524,59 zł. Ze zgromadzonych wcześniej akt sprawy wynika, iż istnieje możliwość dokoniania utraty dochodów z 2007 roku. W tym celu należy przedstawić PIT 11 lub PIT 40 za 2007 z PDPS w POgórzu. Niezastowanie się do wezwania spowoduje warunkowe przyznanie świadczeń"

Czy należy mi się zasiłek??

A jesli bedziecie mieszkac z rodzicami, to nie wiem jak to wyglada, musisz sie dowiedziec w MOPSie czy ich dochody takze sie wtedy licza.


Nie liczą się. Miałam ten sam problem, bo nie wiedziałam czy nam będzie przysługiwał rodzinny. Pani w MOPSIE powiedziała, że możemy złożyć wniosek o rodzinny bo konkubinaty liczą się jako pełna rodzina (taki manewr żeby nie nadużywać zasiłkow dla samotnych matek).
Składaliśmy zaświadczenia o dochodach, moje zaświadczenie z uczelni, że jestem studentką i wniosek z MOPSU.
Powinniście też dostać dodatek do rodzinnego w wysokości 1000zł.

Czy naszemu społeczeństwu grozi upadek?

Charakterystyczne były osoby, które je otrzymywały.


Nawet nie musisz mi wyjaśniać. Miałem praktyki w urzędzie gminy. Z takimi ludźmi stykałem się ciągle. Podjeżdżają ci w miarę nowym BMW złożyć wniosek o zasiłek rodzinny...

I te USA jest takie niby fajne że mamy się na nim wzorować tak? Im dalej nam do Stanów Zjednoczonych tym lepiej akurat.


A na kim mamy się wzorować? Na Białorusi? Im dalej nam do Stanów tym bliżej nam do Albanii.

Staram sie bracować dostaję 1000 zł. na rękę i co za to sobie kupię? Bo na pewno nie mieszkanie.


No właśnie. I nie dostaniesz komunalnego od gminy, bo zarabiasz 1000 zł. A żul z 0 zł dochodu dostanie. Ale trzeba być solidarnym nie Malar?

Ale jednak nie chciałbym do końca życia mieszkać z rodziną i przy okazji żyć w wmiarę ludzkich warunkach.


Wiecie jak postępuje kapitalista i socjalista gdy im brakuje pieniędzy? Kapitalista bierze się do pracy a socjalista strajkuje.

A co do opieki społecznej- to rozumiem że są przekręty i banda syfów bez serca,


opieka społeczna postępuje po prostu na zasadach i w granicach prawa. Rzucaj się do posłów (których możesz wybierać) a nie do urzędników.

resztą w sumie jakby okraść tych darmozjadów kontrolucjacych miejsca pracy to możnaby za to nieźle popchnąć do przodu resztę społeczeństwa


Otóż to! Odebrać darmozjadom politykom wpływ na gospodarkę!

Czerwcóweczki 2007 część 2

jusia222, gratuluję drugiego synka, czyli córcia następnym razem
Super że jesteś zadowolona z wizyty i z USG.

Też się orientuję w sprawach kasiorki "za urodzenie dziecka" na tyle, że jest becikowe które się należy każdemu bez względu na sytuację finansową ( trzeba złożyć wniosek o te pieniądze w MOPS-ie lub Urzędzie Gminy w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka) i drugi 1000 jako zasiłek za urodzenie dziecka jeśli dochody na członka rodziny są niższe niż 504 zł. Jeśli ktoś jest ubezpieczony to dostaje się jeszcze pieniądze z ubezpieczenia. I nawet jeśli jest się ubezpieczonym w kilku ubezpieczalniach to pieniądze się dostaje z każdej z nich. I jeszcze jedno od września zeszłego roku świadczeń rodzinnych nie wypłaca zakład pracy tylko wnioski składa się w ośrodku pomocy społecznej.

Moja dzidzia wreszcie się rozkręciła i kopie często i mocno Aż miło.

[ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 11:42 ]

Tatusie,Mamusie,Ciężarówki i Przyszłe Mamusie akt 17

wsumie to załatwiał mój maz ale ten drugi tysiad nalezy sie na tych samych warunkach co zasiłek rodzinny. Złozylismy wniosek o zasiłek i razem z tym skłąda sie o ten dodatkowy tysiac jezeli przyznaja ci zasiłek to automatycznie dostajesz ten 1000 zł .Jak wróci mój maz to napisze ci kwote której nie moze przekraczas dochód na 1 osobe:) wwniosek rozpatrzaja w ciagu 30 dni tak samo jak becikowe

Lipcóweczki 2006 część 2

Tinka, całkiem możliwe. Ja napisałam, jak to u mnie wyglądało. Mi przysłali, w ratach wszystko z pracy, nie pomyslałam o mniejszych firmach.

Jeżeli chodzi o ten dodatkowy 1000 jako dodatek do rodzinnego za urodzenie dziecka (bo chyba o to chodzi) to wniosek do urzędu mista lub ośrodka pomocy społecznej trzeba złożyć nim dziecko skończy 1 rok życia. dochód w rodzinie nie może przekraczać 504 zł na osobę. Jeżeli masz zasiłek rodzinny to nie będzie problemu z dodatkiem.

My dziś po zakupach. Mężuś kochany kupił mi buciki bo coś mnie ostatnio na narzekanie wzięło. Wpakowałam w siebie duże lody, i mam wyrzuty sumienia, że nie zapanowałam nad sobą. Strasznie bola mnie nogi od tego dzisiejszego łażenia.
Buziaki dla brzuszków.

PRZYSZŁE MAMY-kącik porad i wymiany doświadczeń nr 2

Aga i mala Maja idziesz do swojego Urzedu Skarbowego i prosisz o druk wniosku o wydanie zaswiadczenia o dochodach dla celow ustalenia prawa do zasilku rodzinnego (dochody z 2002r). Wypelniasz ten druk - oddzielnie Ty, oddzielnie maz, skladasz w US i oni Ci wydaja takie zaswiadczenie. Nie wiem jak to jest u Was dziewczyny ale ja mam to pozniej zaniesc do swojej firmy- do zasilkow (jest wlasnie u nas taka komorka)- oni mi to przeliczaja, czy sie nalezy i... to wszystko. Jezeli dochod na 1 osobe nie przekroczy 504 zl, to jednorazowo wyplaca Ci 500 zl a potem przez rok bedzie sie dostawac po 47 zl miesiecznie.

PRZYSZŁE MAMY-kącik porad i wymiany doświadczeń nr 2

A i przypomniało mi się jeszcze jedno mianowicie zasiłek rodzinny i inne dodatkowe dostajemy po urodzeniu dziecka od momentu złożenia wniosku do 31 sierpnia 2005 roku. Na następny okres zasiłkowy składamy kolejny wniosek oczywiście z zaświadczeniem o dochodzie z następnego roku prawdopodobnie będzie to rok 2003

<a href="http://www.babysfirstsite.com"> </a>

LISTOPADOWE MAMUSIE i MALUSZKI 2005

Ja musze w koncu zmusic męża by pojechał do urzędu miasta i złożył wniosek o zasiłek rodzinny i tam tez dają ten dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Nie chce mu sie tam stac w kolejce.

Moja mała ostatnio strasznie marudziła w dzień. Spała po pół godzinki i ciągle się budziła a potem długo ją musiałam usypiać. W końcu skręciłam troszke kaloryfery i zrobiło się chłodniej w mieszkaniu. Pomogło. Teraz pieknie śpi i nie marudzi. I chrypka jej przechodzi.
Nie daje jej smoczka bo ona po prostu go nie lubi- wypluwa i juz. Bujanie ją uspokaja najszybciej.

Oletta ja tez doły ostatnio łapie. Z tą różnicą że ja dużo płacze. Taka pora roku - chyba.

LISTOPADOWE MAMUSIE i MALUSZKI 2005

Marta skąd ja to znam .... niekompetencja co niektorych
kadrowych i urzednikowMisiunia biedny Twoj Maluszek moja wręcz przeciwnie wali kupeczki kilka razy dziennie i to bardzo rzadkiei strasznie cuchnące, troszke mnie to niepokoi
karmie piersią i nan1 , oprocz cięzkostrawnej diety jem prawie wszystko..no , ale kazdy dzidzius jest inny..
a gdybys tak podjadała sliwki suszone????

Baalbina w MOPSie wypełnilismy wniosek o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka , donieslismy zaswiadczenie o zarobkach ,[ na 1 osobe dochod nie moze przekroczyc 905 zł}, po tygodniu pani z mopsu nas odwiedziła , zrobiła wywiad, co posiadamy itp. , czy nie mamy innych dochodow i zagladnęła do dzidzi .

Powiedziała , ze nalezy sie nam 800zł , i ze mozemy sie jeszcze starac o becikowe [chyba 500zł] w urzędzie , oraz zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy.

LISTOPADOWE MAMUSIE i MALUSZKI 2005

Karolinka już jest prawie zdrowa, czasem tylko zakaszle. Apetyt jej wrócił i humorek też.

Wczoraj złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny i "becikowe". Byłam mile zaskoczona wieścią iż dostanę 1000zł a nie 500zl tak jak myslałam. Podobno należy nam się tyle samo kasy co tym kobitkom co będą rodzić w 2006 roku. Podobno decyduje data przyznania zasiłku. I tak oto cieszę się ze nie załatwiałam tego w grudniu. Lenistwo było jednak opłacalne. Ale pełnię szczęscia osiągnę gdy zobaczę tą kasę na koncie. Ponad m-c się czeka na decyzje. O tej kasie przeczytalam w gazecie. W urzędzie nie spytałam.

LISTOPADOWE MAMUSIE i MALUSZKI 2005

Oletta o becikowe i zasilek rodzinny starmy sie w urzędzie miasta bo w mops-ie nic nie dają z tej okazji. Mam nadzieję ze dostane te 1000zl. No chyba ze jakis pajac z gazety bzdury napisał. Te twoje 800 zl co dostalas to chyba becikowe bo ja we wniosku musialam pisac ze nie dostalam kasy z tytulu urodzenia dziecka z innego urzędu.

Super ze Twoja Oliwka tak ładnie się podnosi. Moja Karolcia też nie chce spać na brzuszku, po kilku minutach strasznie sie denerwuje i potem płacze.

Renty i zasiłki

Badając konstytucyjność ustawy o świadczeniach rodzinnych we wtorek 23 pażdziernika 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jest niezgodne z Konstytucją. Pytanie w tej sprawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zasiłek powinien być przyznawany od momentu orzeczenia o niepełnosprawności. Zwrócono uwagę, że ze względu na cel zasiłku pielęgnacyjnego, a także na tryb orzekania o niepełnosprawności, który zgodnie z przewidzianymi prawem terminami może trwać kilka miesięcy, termin ustanowiony w przepisie ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z Konstytucją. Ponadto przepis ten jest nielogiczny i niekonsekwentny.

na podst. doniesień PAP

Renty i zasiłki

Już obowiązuje od 30 PAŹDZIERNIKA
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego P 28/07

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Trybunał Konstytucyjny orzekł 23 października (P 28/07), że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności, a nie od daty złożenia wniosku.
Dotyczący tej kwestii art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie wskazanym w wyroku traci dzisiaj moc (DzU nr 200, poz. 1446)

Zasiłek pielęgnacyjny nie dla celiaka - należy się?

Jak dobrze ,że są tu taki informacje

W naszym przypadku było tak:

U mojej córki Julki w wieku 1,5 roku stwierdzono nietolerancje glutenu. Wtedy wystarczało zaświadczenie od lekarza gastro. lub rodzinnego ,które składało się w zakładzie pracy.Było ono ważne rok.Później właśnie pojawiły sie komisje i trzeba było inaczej starać się o zasiłek pielęgnacyjny. Ja miałąm wtedy złamaną nogę i nie mogłam iść więc poszedł mój mąż z córką. Lekarka powiedziała ,że na nietolerancję zasiłek nie przysługuje i nie mamy się po co odwoływac bo i tak nie dostaniemy.Odwołaliśmy się .Nasza miejscowa komisja ponownie rozpatrzyła wniosek .Oczywiście negatywnie. Przekazała sprawę do wojewódzkiej komisji.Tam bez problemu przyznano nam zasiłek. Ponieważ sparwa ciągnęła się 6 m-cy zwrócono nam też należny zasiłek za te 6 m-cy.Po dwóch latach znowu komisja .Ten sam skład .I przyznany zasiłek bez problemu.
Teraz ponowna komisja w maju.Mam nadzieję ,że też będzie ok .Bo Julka jest już po biopsji i ma stwierdzoną celiaklę.
Interesuje mnie bardzo świadczenie o którym piszecie więc poczytam.
Ja mam jeszcze orzeczenie na którym jest tylko 5 punktów.I na TAK mamy punkt 2 czyli "konieczność współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia ,rehabilitacji i edukacji.
Teraz jest 8 Pkt .Ale nie wiem jakie dokładnie.Poszukam pewnie w necie jest .Jak nie znajdę to poroszę was o napisanie na forum.

[ Dodano: Nie 29 Lip, 2007 14:30 ]

Czy można obniżyć bezrobocie?

zasiłek rodzinny

48,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
64,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
68,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
1000,00 zł – jednorazowo za urodzenia dziecka
400,00 zł / miesiąc - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),
250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)
1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe)
420,00 zł – miesięcznie świadczenie pielęgnacyjne
153,00 zł - miesięcznie zasiłek pielęgnacyjny

zasiłki dla bezrobotnych

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=538&#446

stypendium unijne !!!

ja mam pytanie trochę z innej beczki, pomijając fakt, że kompletnie nie pamiętam co wpisywałam dwa czy trzy lata temu we wniosku, to czy dochodem nieopodatkowanym jest tez zasilek rodzinny? kurde, nie mam pojecia co z tym zrobic... moze nagle sie okaze sie oszukalam nasze wojewodztwo i teraz musze zwrocic im kase...? co za bezsens...

Nowe rozporządzenie (rozłąkowe) już podpisane

Zwracam się do szanownych forumowiczów o podpowiedź, czy należy mi się dodatek za rozłąkę, czy za dojazdy, jeżeli:

ok 5 lat temu w wyniku redukcji etatu przeniosłem się z żoną w moje rodzinne strony (zmiana garnizonu-meldunek u rodziców) i wziąłem wtedy zasiłek osiedleniowo-przeniesieniowy. Z czasem urodziło się dziecko, zrobiło się ciasno i wynieśliśmy się do teściów (odległość powyżej 2 godzin) do pracy dojeżdżam.
Po przenosinach do nowego garnizonu dwa razy zmieniałem jednostkę (ostatnia zmiana około pół roku temu), ale w ramach jednego garnizonu. Z WAMu nie mam i nie miałem żadnego mieszkania, kasy też nie brałem. Za każdym objęciem nowego stanowiska w ciągu 14 dni pisałem kwit do dowódcy o nie przydzielanie mi mieszkania.
Fakty:
Meldunek stały wraz z rodziną poza garnizonem w odległości dojazdu i powrotu powyżej 2 godzin,
Meldunek tymczasowy w garnizonie pracy,
Z WAMu mieszkania nie mam i na razie nie dadzą.
Wątpliwości:
Wzięty był kilka lat temu zasiłek przeniesieniowy, a później jeszcze dwa razy zmiana jednostki, ale w obrębie jednego garnizonu.
We wniosku o dojazdy jest podpunkt, czy przy przeniesieniu służbowym z ostatnio zajmowanego stanowiska wziąłeś zasiłek?
Pytanie - czy zmiana jednostek, ale w obrębie jednego garnizonu jest przeniesieniem służbowym? Bo z definicji wynika, że nie - i zostaję z niczym!

Nowe rozporządzenie (rozłąkowe) już podpisane

Zasiłek osiedleniowy jak spełniasz warunki będzie wypłacony wg stawki obowiązującej na dzień złożenia wniosku.cytat:
& 6 ust 2
Dla celów ustalania zasiłku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stan rodzinny żołnierza oraz stawkę najniższego uposażenia z dnia przesiedlenia się żołnierza.

..a nie dnia złożenia wniosku.

Co do konieczności przedstawienia zaświadczenia o tymczasowym zameldowaniu do wniosku o rozłąkowe - nigdzie tego nie wykazałeś.
Trzeba być zameldowanym ale nie trzeba przedstawiać zaświadczenia. W podobnych sytuacjach często wystarcza oświadczenie zainteresowanego i tylko ono - bez zaświadczeń.

Nowe rozporządzenie (rozłąkowe) już podpisane

Skrzyneek

§ 6. 1. Żołnierzowi, który w związku z przeniesieniem służbowym przesiedlił się na pobyt stały do nowego miejsca pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:
1) 250 % najniższego uposażenia - jeżeli żołnierz przesiedlił się z członkami rodziny;
2) 50 % najniższego uposażenia - jeżeli żołnierz jest samotny lub przesiedlił się bez członków rodziny.
2. Dla celów ustalania zasiłku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stan rodzinny żołnierza oraz stawkę najniższego uposażenia z dnia przesiedlenia się żołnierza.

to jest z ustawy z 2004 roku, w tej z 2007 gdzie jest mowa o rozłąkowym nie wspominają z jakiego dnia bierze się stan rodzinny pod uwagę w ubieganiu się o rozłąkowe.

tu tkwi szczegół (ja na tym oparłem swój wniosek i )

powodzenia

Zimowe Szkraby i ich rozgadane mamuśki( 3 miesiąc-3cz.)

JAkie papiery trzeba do MOPSu bo ja chyb atez się załapieU pracodawcy wniosek piszesz sama o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko takie i takie urodzone tego i tego dnia od tej daty do tej piszesz że nie korzystałaś na to dziecko z urlopu wychowawczego i ojciec dziecka nie będzie razem z tobą korzystał z tego urlopu. Składasz na 2 tygodnie przed datą z którą masz zamiar rozpocząć urlop wychowawczy. Osoby które mają dochód w rodzinie 504zł netto miesięcznie mogą starać się w Mops o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym. Wypłaca go MOPS i tam też składa się wniosek. Bierzesz od od pracodawcy zaświadczenie że ci udzielił wychowawczy i idziesz do MOPS składać wniosek na specjalnym formularzu który dadzą ci w MOPS o zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.
W różnych MOPSach chą co innego ale podstawowe dokumenty to:
-xero aktu urodzenia dziecka oryginał do wglądu
-zaświadczenie o dochodach za 2006r. jeśli będziesz składać wniosek do 31 sierpnia 2008r., jeśli po tej dacie to zaświadczenie za 2007r.
-zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym
- czasem zaświadczenie z Zus że pracodawca zgłosił cie do składek
Jeśli we wniosku wypełnisz rubrykę w której ubiegasz się o dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym to pracownik MOPS przy obliczeniach nie będzie brał pod uwagę twojego dochodu.

Zimowe Szkraby i ich rozgadane mamuśki( 3 miesiąc-3cz.)

ale nalatałam się dziś po tych urzędach. 3x w skarbówce stałam nawet jak mała płakała to nikt mnie nie przepuścił i w końcu stałam z dzieckiem na rękach.
A więc najpierw trzeba do pracodawcy napisać wniosek o udzielenie urlopu i oświadczenie męża, że on nie będzie korzystał. Pracodawca musi wyrazić zgodę i napisać zaświadczenie(potrzebne do zasiłku). Potem w US złożyć podanie o dochody i do ZUS o zaświadczenie o odprowadzanych składkach(ale oni wydają dopiero jak dostanie się wychowawczy) wziąć wnioski z referatu i potem wszystko im dostarczyć.
Byłam w referacie spraw rodzinnych i uwaga...niespodzianka!!okazuje się, że jeśli łapiemy się na wychowawcze to i należy się nam jeszcze jeden tysiąc becikowego bo do niego też biorą dochód za 2006!!!!!
Tuti dzięki za informacje, ale ja tak czy siak to rezygnowałabym we wrześniu bo do pracy idę.
Tuti Natalka no i mamusia się w końcu ujawniła.
Motylku to masz kolejnego zakochanego w sobie faceta tylko pozazdrościć.

Moja Mała próbowała dziś za stópki łapać i raz jej się udało. a wiecie jak stękała z wysiłku jak tyłeczek do góry podnosiła

Jutro idę sprawdzić bioderka-strasznie się boję Trzymajcie , żeby było wszystko ok.

dobranoc

Zimowe Skarby 2008 i ich fajniusie mamusie:) - cz. 4

hej

zważyłam dzisiaj Marynię i ma 7100g, nie za dużo przytyła, bo tylko 600g przez 4 tyg , ale może to już ten czas gdy dzieciaki wolniej przybierają na wadze nie pamiętam, muszę poszukać, poczytać

zmieniałam butelkę, i nie wiem czy to przez tą zmianę, ale na spacerku wypiłam 50 ml soczku, a przed spaniem 30 ml mleczka, pewnie będziecie się śmiać, że z takiej ilości mleka się cieszę, ale dla mnie to mega postęp

byłam dzisiaj w GOPSie, wzięłam wnioski o zasiłki, i wiecie co, okazało się, że przepadło mi już ok 250 zł, bo w lutym nie złożyłam o rodzinny, a należało by mi się, cholerka
no wypadło mi z głowy, wcale o tym nie pomyślałam....

kurcze, Espania wbiła 2 gole Ruskim, a tak im kibicowałam...

dobranoc

[ Dodano: Czw 26 Cze, 2008 22:22 ]

Niespełnione cuda, niedotrzymane obietnice...

Oto nowy cudowny pomysł pana Tuska

W ubiegłym tygodniu rząd zlikwidował Rezerwę Solidarności Społecznej, w środę na jego wniosek posłowie zmniejszyli tegoroczne wydatki na świadczenia rodzinne o 2,3 mld zł, w czwartek zamrozi progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, a za miesiąc te, które uprawniają do świadczeń rodzinnych - pisze "Gazeta Prawna".
Te działania uderzą w rodziny wychowujące dzieci. A już obecnie dane dotyczące ich ubóstwa są zatrważające.
745 tys. polskich dzieci żyje poniżej minimum egzystencji, zwanego tez minimum biologicznym. Taki dochód zapewnia tylko biologiczne przetrwanie. Co drugie dziecko, które urodziło się w ubiegłym roku, jest uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu.
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że polskie dzieci są najbardziej narażone na ubóstwo spośród wszystkich krajów UE. Lepiej jest nawet w niezamożnej Bułgarii i Rumunii - podkreśla "Gazeta Prawna".

Lessi - na razie na tymczasie, jej Pani już odeszła:(

Co do tych zasilkow, to rzeczywiscie moze byc sie cos dalo zrobic, tylko tu nie ma rodziny i trzeba by chyba na upowaznienia? Wiem, ze za leki dostaje czesc pieniedzy z Caritasu.Nie w Spółdzielni nie trzeba upoważnień, do Urzędu Miasta może jechać osoba trzecia niekoniecznie z rodziny.
A ten wniosek do zasiłku pielęgnacyjnego to musi lekarz onkolog wypisać albo lekqarz rodzinny a ze względu na to,że Pani Jadwiga jest niepełnosprawna i ma 1 grupę może tez tylko 50% za telefon w TP płacić.

1

Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
W sumie sprawa dotyczy mojego męża.Od połowy ubiegłego roku prowadzi działalność w Berlinie. Na początku kupowaliśmy ubezpieczenie w rodzimym PZU ( wiesz, on pracuje fizycznie i lepiej mieć jakieś zabezpieczenie), a w lipcu zgłosiłam męża do ubezpieczenia z tytułu mojego zatrudnienia. Czytając wcześniejsze posty miałam pewne obawy , że w nowym roku będzie zmuszony wykupić prywatne ubezpieczenie w DE, które z całą pewnością jest droższe od państwowego, a tym bardziej od ceny polskiej polisy.Nie chodzi mi o ubezpieczenie rodzinne( pracuję w banku w Polsce i mam też od pracodawcy ubezpieczenie prywtne na całkiem przyzwoitym poziomie), tylko chciałabym mieć pewność, że mój mąż w razie wypadku będzie mógł skorzystać z pomocy lekarza i nie będzie to tylko obowiązek opłacania składek bez niczego w zamian.
Wiem ,że niemieckie przepisy można różnie interpretować ( odczuliśmy to przy wniosku o zasiłek na dzieci) i tu powstają moje wątpliwości. Czy nie sądzisz ,że może zdarzyć się tak , że składki będą opłacane , a niemiecka kasa chorych w razie poważnego urazu odeśle mojego męża do Polski, żeby tam się leczył? I moje drugie pytanie : czy jeśli mąż jest zgłoszony do mojego ubezpieczenia , to może już ( czyli przed wprowadzeniem obowiązku) ubezpieczyć się w państwowej kasie DE? I jeszcze trzecie : czy muszę go wykreślić z mojego zgłoszenia zanim to zrobi, czy po tym fakcie i czy to w ogóle ma znaczenie?

Zasiłek na dzieci - informacja

W przypadku kilku osób którym pomagałam w tej sprawie było tak.
Składasz dokumenty w Polsce w Urzedzie Marszałkowskim ten Urząd sprawdza kto się opiekuje dziećmi i czy w Polsce nie jest pobierany zasiłek rodzinny musisz podać im adres komuny która powinna Ci wypłacać rodzinne i oni wszystkie informacje wyślą do tej komuny.Komuna sie z tobą skontaktuje.Trwało to ponad pół roku,ale pieniążki zapłacili wstecz nawet ze specjalnym dodatkiem do rodzinnego ok 1200 kr dlatego ze dzieci są wychowywane przez jednego z rodziców.Tak było w Federicia komune i te osoby miały adres duński.
W Komunie Vejle było już troszke prościej.Tutaj przyjeli wniosek i na tym wniosku trzeba było podać adres do Urzedu Marszałkowskiego najbliższego w twoim regionie w Polsce.Nie wiem ile to bedzie trwało za nim ten zasiłek otrzyma było to miesiąc temu wiesci żadnych z Komuny nie ma.Ta osoba nie ma meldunku w Danii,wiec komuna ma wysyłać wszystkie informacje do Polski.

Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny


[.....................]
jeśli jesteś zobowiązany do zarządu majątkiem to nic nie stoi na
przeszkodzie abyś był również upoważniony do pobierania świadczeń, ale
to musi wynikać z decyzji sądu rodzinnego...


Byłem wczoraj w ZUS'ie i złożyłem formalny wniosek
aby rentkę wypłacali na moje konto. Wiem, że mi
odmówią, ale będzie mi ta odmowa potrzebna w
sądzie.
Dzisiaj przyszła decyzja o przyznaniu córce tejże rentki.
Oprócz standardowych zapisów posiada ręczną "dopiskę":
"UWAGA! Świadczenie może płynąć do rąk opiekuna lub
do rąk lub konto osoby uprawnionej"

(osoba uprawniona to wg. przepisów ZUS jest to osoba
której przyznano świadczenie)

| może przedtem udać się do sądu rodzinnego aby wydali mi na piśmie
| prawa i obowiązki takiego kuratora i dopiero z takim "glejtem"
| tam się udać?.

powinieneś raczej złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wydanie
zezwolenia na pobieranie wszystkich świadczeń należnych córce, co
będzie w zgodzie ze zobowiązaniem do zarządu jej majątkiem,
szczególnie, że renta i zasiłek to jedyny dochód i majątek córki...


Dzisiaj byłem w Sądzie. Odpowiedziano mi, że Sądy nie wydają
takich "spisów_wykazów" uprawnień kuratora osoby... gdyż
"przecież wszyscy wiedzą, że kurator reprezentuje dobro
osoby... i występuje w jej imieniu. Ma pam wszelkie uprawnienia
do pobierania za córkę jej świadczeń, a jeśli ZUS nie chce lub
nie może tego robić na pańskie konto to proszę otworzyć rachunek
córce i... :) Ech!, błędne koło.

1. ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA
   Wydział VI Skarg i Analiz
2. ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA
   Wydział IX Kontroli
3. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
   Departament Ubezpieczeń Społecznych.

Kosztowało mnie to 10,20 zł (polecone), ale ile radochy
i ewentualnej satysfakcji z wygranej z ZUS'em. :)

jakie PIT-y?


Wiem, że to pytanie jest trochę na wyrost, bo do rozliczenia rocznego
jeszcze trochę czasu zostało, ale wolałabym już wiedzieć.


Podziwiam :)
Ja corocznie jako jedna z ostatnich składam zeznanie. To chyba na zasadzie,
że szewc bez butów chodzi... ;)

Mąż prowadzi działalność gospodarczą (jednoosobową) - podatek dochodowy
progresywny, ja nie pracuję (mój jedyny dochód w tym roku, to zasiłek
macierzyński). Chcemy rozliczyć się razem, przy czym ulga "internetowa" jest
dla mnie.


A faktury za Internet to na oboje małżonków? Bo jeśli nie, to trochę
szkoda... Ze swojego macierzyńskiego, to pewnie dużo dochodu się nie
uzbierało, prawda? Jeszcze możesz to zmienić (w sensie dane na fakturze)

No chyba, że się coś zmieniło, choć mnie o tym nie wiadomo.

Jakie formularze, czy wnioski będą nam potrzebne? Czy są potrzebne jakieś
dodatkowe wnioski dotyczące ulgi rodzinnej?


PIT 37 i PIT 0
Na tym ostatnim rozliczysz i Internet i ulgę z tytułu wychowania dzieci.

W jakiej kolejności dokonywać obliczeń? (najpierw ja z moją ulgą
"internetową", a mąż z ulgą rodzinną, a potem łączymy?)


"Internetowa" ulga jest ulgą od dochodu, więc zastosujesz ją przed
połączeniem dochodu i wyliczeniem podatku od dochodu tej osoby, na którą
wystawione są faktury. Stąd moje wyżej pisanie.

Odliczenie na dzieci odejmuje się od podatku, więc już od tego Waszego
wspólnego, który zostanie po odliczneniu składki zdrowotnej.

:)

Łabędzie w fosie...


| tym milionem badan - jesli sa one mozliwe. koszt wychowania dziecka to
| i tak sa miliony zlotych (zdaje sie okolo 10-20mln pln do 18 roku
| zycia)

| jak to mozliwe, ze komukolwiek zatem udało się w tym kraju wychować
| dzieci? [...]

| wiekszosci sie nie udalo. dzieciaki maja lipne wyksztalcenie, byly
| zaniedbane i niedozywione.
| spytaj kogokolwiek komu udalo sie wychowac dziecko ile musial w nie
| wpakowac
| kasy. w koszta wliczaj rzeczy typu mieszkanie, jedzenie, wyksztalcenie,
| robocizne przy opiece.
| zacznij w ogole od kosztow porodu :)

Ale uruchomił Pan kalkulator ? Przy 10 mln pln wychodzi ponad 40 tysięcy
pln _miesięcznie_. Taki jest według Pana standard w Polsce ? Czy może
99,9% rodaków jest "nie udanych" ?

pozdroto drugie. druga sprawa ze nie wliczasz tego czego kowalski z portfela nie
wybula, a co zapewnia mu panstwo. ile ludzi ciagnie zasilki rodzinne? ile
ludzi dorabia na czarno/za granica? ile rzeczy masz za darmo (leczenie,
szczepionki, szkola, znizki na transport) a ilu rzeczy po prostu sie nie
ma/trzeba pozyczac ? ile masz niedozywionych, albo zle odzywiajacych sie,
ile smiga w ciuchach z chin, ile gniezdzi sie po 3-4 osoby w pokoju?

samo zerkniecie na listy oczekujacych na mieszkanie socjalne i ile z
wnioskow jest wynikiem powiekszenia sie rodziny daje troche do myslenia...

no i moze nie az 99.9%.
wg. wiki 60% polakow zyje ponizej minimum socjalnego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieda#Zasi.C4.99g_ub.C3.B3stwa_w_Polsce

  tobie nie jest zal tych ludzi ? na pewno sporo z nich znasz. ile maja lat
splaty kredytu ? ile dziesiecioleci beda je splacac ? poki co mamy
sztucznie obnizona inflacje, jesli zostanie uwolniona w wyniku kryzysu
(odpukac) ile stuleci beda splacac swoje kredyty ?

niemniej jednak ciesze sie ze nalezysz do 40% ktora bez problemu wiaze
koniec z koncem ;)
niemniej jednak spora czesc zyje na kredyt i kredyt ten sie powieksza.

.

Fe, rzygać już mnie się chce tymi kolyndami.
Rozbrzmiewają wszędzie, nawet w  hipermarketach.
W TV nic sensownego nie można obejrzeć, tylko filmy o życiu Jezusa,
życzenia, pastorałki, zaś na komercyjnych tv shit w stylu Big Brothera czy
innego Baru. W TVP mają chyba w archiwum szafę kaset z napisem "Wigilia",
którą puszczają rorkocznie wychodząc ze studia na piwo.
I zewsząd to pitolenie o jakimś rodzinnym i religijnym charakterze świąt,
spokoju ducha
itp.
Mam już dość tych świąt, choć zaczynają się dopiero za parę dni. (Wigilia
to 24-ty grudzień ztcp)
Te tzw. święta to jakiś okres odmóżdżenia ludzi, zasypywania promocjami
handlowymi, umęczania kolędami na każdym kroku, inwazji kleru i niczym nie
wytłumaczonych
przestojów w pracy.

Ble.......   takie święta.  :-/
Ja sobie wolę posłuchać jazzu, Radia Szalom, przebojów lat '80,  Deep
Purple, Rammstein, bo już te świętowanie mnie uszami wychodzi.
Wigilia jest to choroba podobna do zakochania się, czyli patologiczny stan
odmóżdżenia, braku obiektywizmu, zapatrzenia, spadku efektywności w
działaniu, izolacji z otoczenia na rzecz czeterech ścian tudzież w
obłokach.

P.S. Właśnie niedawno gadałem z Alexem, który o 20:00 skończył pracę i
przez te tzw. święta też będzie codzień w pracy, jak przystało na
porządnego człowieka.
Doszliśmy do wniosku, że jeśli człowiek nie chce siedzieć na zasiłku, lecz
jego równowartość zarabiać każdego dnia, to trzeba pragmatycznie patrzeć na
życie a nie urywać się z bożonarodzeniowej choinki, a jak widzimy, to
radość tych tzw. świąt wynika głównie z możliwości przestoju w pracy.

Rico.

Dane statystyczne samobójstw 1999 - 2006

Samobójstwa 2006

UWAGA! CYFRY W NAWIASACH OZNACZAJą MężCZYZN

W 2006 roku odnotowano 5.152 (4.174) zamachów samobójczych, z których 4.090 (3.444) zakończyło się zgonem.

Do zamachów samobójczych najczęsciej dochodzi w mieszkaniu - 2.119 (1.564) oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 925 (848). Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy - 638 (541), a także pbszar parku i lasu - 424 (393).

Sposób popełnienia zamachu:

otrucie gazem 31 (27)
zażycie trucizny 26 (20)
zażycie środków nasennych 187 (86)
uszkodzenie układu krwionośnego 140 (114)
inne samookaleczenie 116 (87)
rzucenie się z wysokości 366 (228)
utopienie się 104 (48)
powieszenie się 3.798 (3.315)
rzucenie się pod pojazd 96 (74)
zastrzelenie się 36 (36)
inny sposób 252 (139)

Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu - tak było w 2.415 (2.067) zdarzeniach.

Ustalone przyczyny zamachów:
(źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)

w 841 (557) - zamachach przyczyna była choroba psychiczna
w 571 (460) - nieporozumienia rodzinne
w 305 (241) - przewlekła choroba
w 294 (249) - warunki ekonomiczne
w 256 (210) - zawód miłosny
w 94 (82) - nagła utrata źródeł utrzymania
w 96 (70) - śmierć bliskiej osoby
w 63 (36) - problemy szkolne
w 26 (22) - trwałe kalectwo
w 3 (3) - chory na AIDS
w 0 (0) - niepożądana ciąża

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
(dane o ofierze mogą występować w więcej niż jednej kategorii)

kawaler, panna - 1.664 (1.391)
żonaty, zamężna - 2.156 (1.793)
konkubinat - 183 (150)
wdowiec, wdowa - 339 (202)
rozwiedziony (a) - 314 (264)
separacja - 49 (42)
pozostałe zamachy - 447 (332)

Wykształcenie osób podejmujących zamachy:

podstawowe niepełne - 99 (65)
podstawowe - 850 (648)
zasadnicze zawodowe - 860 (778)
średnie - 388 (302)
wyższe - 102 (68)
brak informacji o wykształceniu - 2.853 (2.313)

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)

669 (467) - trzeźwi
1.120 (993) - pod wpływem alkoholu
54 (38) - pod wpływem substancji psychotropowych
37 (20) - pod wpływem innych środków
3.291 (2.667) - nie ustalono

źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:

praca - 1.180 (1.019)
na utrzymaniu innej osoby - 804 (574)
renta, emerytura alimenty - 1.049 (784)
zasiłek dla bezrobotnych - 43 (38)
bez stałego źródła utrzymania - 607 (569)
brak danych - 1.469 (1.190)

Chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat...
Wasze refleksje... wnioski... itp...

Zasiłek wychowawczy - dla kogo?

to decyzję i wypłatę dostaniesz do 31.10.2009.Plus oczywiście wyrównanie za wrzesień

No i zasiłek wychowawczy przysługuje tylko przez 2 lata, ale co roku trzeba składać wnioski o zasiłek rodzinny i o dodatek wychowawczy.

renta....cdn

Jak wogóle się zabrać do tej sprawy?


Hej Zosia Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności , więc mogę Ci podpowiedzieć. Powinnaś pobrać wnioski w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w swoim miejscu zamieszkania, wypełnić odpowiednio, jeden druk sama, drugi druk w Ośrodku Pomocy Społecznej, trzeci druk to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdujesz (może to być lekarz pierwszego kontaktu albo neurolog), dokument ten jest ważny przez 1 miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek, Do wniosku dołączasz kserokopie dokumentacji medycznej (historia choroby), wypisów szpitalnych, wyników badań. Kompletne wnioski, wraz z dokumentacją choroby, składasz do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Musisz się dowiedzieć, gdzi w twojej miejscowości jest taki zespół, u nas znajduje sie przy Centrum Pomocy Rodzinie. Potem oczekujesz na listowne powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego. Pojawia się ono wraz z wezwaniem do stawienia się w zespole zazwyczaj na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia. W przypadku, gdybyś nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby uniemożliwiającej osobiste stawienie się w zespole (co trzeba udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim), badanie stanu zdrowia, konieczne do wydania orzeczenia może być przeprowadzone w miejscu pobytu.
Posiadanie takiego orzeczenia pozwala korzystać z wielu form pomocy bądź szczególnych uprawnień, takich jak:
- w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (także specjalistycznych) czy podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw w pracy),
- w zakresie rehabilitacji, np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
- z ulg, np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radio-wo-telewizyjnych,
- w zaopatrzeniu, na zasadach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, w przedmioty ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy itd.), środki pomocnicze (np. przedmioty higieny osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie,
- z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń, na przykład dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością.
Pozdrawiam

[OT] O rolnikach z wątku "sptrzelanie pod Poznaniem&quo

aha i uwiez mi urzednicy panstwowi tez narzekaja i pracuja na swoje pensje wiem bo mam jednego w domu i czasami jak nie mam sie gdzie podziac to siedze u niego w pracy.


No tak to wiele wyjaśnia - przepraszam - zapomniałem, że przecież w sektorze prywatnym np. w bankach nagminne jest wśród pracujących tam urzędników przyjmowanie członków rodziny i znajomych w czasie pracy. Zakładam, że nie przesiadujesz w schowku na szczotki czy za zasłoną tak, aby nie przeszkadzać i rozpraszać uczciwie i ciężko pracującego urzędnika - no, ale mogę się przecież mylić.
Z pewnością też ominęły mnie przez przypadek informacje w dziennikach o strajkach urzędników państwowych protestujących przeciwko zbyt niskim pensjom i nawałowi obowiązków, może czytam nie te gazety.
A może mam pecha i trafiam tylko na urzędników instytucji państwowych przeciętnych inaczej.
Moim zdaniem urzędników jest zdecydowanie za dużo, biurokracja jest tak wspaniale rozwinięta że załatwienie jakiejkolwiek formalności zajmuje wieki
- zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami - ok. 2 tyg
- zaświadczenie o nie zaleganiu ze składakami ZUS - ok. 4-5 tyg. A najlepiej żeby "petenet" przyniósł własne dowody wpłaty bo inaczej to może potrwać jeszcze dłużej
- rejestracja samochodu - 2 do 4 tygodni
- rozpatrzenie wniosku o zasiłek rodzinny (wpierw trzeba załatwić zaświadczenie o dochodach z US 1-2 tyg) - 4 miesiące !!!!
Zaje...ście dużo roboty mają ci urzędnicy i super tempo żeby za jednym papierkiem tyle czekać.
No ale później już idzie szybko - rozpatrzenie wniosku o kredyt w banku prywatnym 15 minut do 2 dni w zależności od kwoty (30 - 300 tys zł)
Daj mi jeden dowód potwierdzający przydatność urzędnika państwowego dla społeczeństwa.

Zasilek rodzinny w Holandii

Tak jak Beata powiedziala, musisz sie zglosic do najblizszego w Twoim rejonie Urzedu SVB i poprosic o wydanie wniosku na zasilek rodzinny. Mozna rowniez zwrocic sie telefonicznie podajac adres zamieszkania lub tez zwrocic sie pisemnie z prosba o wydanie wniosku na zasilek rodzinny.

Zasilek rodzinny w Holandii

Urzad SVB w ktorym przyznawane sa wnioski na zasilek rodzinny, bardzo szczegolowo dokonuje czynnosci, zanim przyzna zasilek rodzinny. Zasilki rodzinnego w Holandii sa wyplacane tylko do 18 roku zycia. Wyplaty sa kwartalne. Pieniadze moga byc wyplacane na konto np. holenderskie, a takze polskie konto. Przy zalatwianiu tych formalnosci nalezy podac na jakie konto urzad winien dokonywac przelewu zasilku rodzinnego.
Majac wydana decyzje na zasilek rodzinny Urzad SVB moze dokonywac kontrolnych czynnosci. Np. przedlozenia dokumentu potwierdzajacego przelew lub wplate (np. Western Union) na dzieci. Wowczas nalezy przedlozyc TYLKO ORYGINALNY dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu na konto w Polsce, gdzie znajduja sie dzieci.
Poza tym czas od czasu Urzad rowniez wysyla zapytania do wnioskodawcy i sa to czynnosci sprawdzajace. Na pytania lub tez zadanie przedlozenia dokumentu nalezy odpowiedziec w terminie wyznaczonym przez urzad. Jezeli nie mozemy w danym terminie przedlozyc tego dokumentu, nalezy napisac do urzedu z prosba o przedluzenie tego terminu. Ponadto Urzad rowniez moze zazadac osobistego stawienia sie wnioskodawcy do urzedu na rozmowe. Nie zawsze tak sie dzieje, ale czas od czasu wnioskodawcy sa wzywani do urzedu na rozmowy. Wowczas nalezy zglosic sie z waznym paszportem, mozna wziac rowniez umowe o prace lub ostatni salaristrookje, czyli odcinek wyplaty.
Pamietajmy rowniez o tym, iz zasilek rodzinnym mozna otrzymac tylko w jednym kraju. Nie mozna otrzymac dwoch zasilkow jednoczesnie. Holenderski urzad bardzo wnikliwie kontroluje wszystkie dokumenty, a takze fakt, czy aktualnie wnioskodawca otrzymuje zasilek rodzinny np. w Polsce.
Zasilek rodzinny w Holandii mozna otrzymac pod warunkiem, iz pracuje sie w Holandii lub dla holenderskiego pracodawcy. Nalezy rowniez Urzad informowac o wszelkich zmianach.

zasilek

Mam pytanie : czy mozna pobrac z tej strony formularz ,wniosek do zasiłku rodzinnego?pomóżcie nie znam języka

Zaświadczenie

no i musisz dokonać stosownej opłaty


Jeśli akt urodzenia potrzebny jest do zasiłku rodzinnego (wpisuje się to na wniosku),to wtedy nie ma opłat za wydanie.

Przeprawy z SVB-kinderbijslag.Prośba o pomoc

Proszę szanownych forumowiczów o pomoc w moich zmaganiach w sprawie kinderbijslag.

Od maja 2007 pracuję i mieszkam W Holandii.Posiadam meldunek.Żona z dziećmi mieszka w Polsce

W 4 kwartale 2007 złożyłem w SVB wniosek w SVB.Otrzymałem pismo że czekają na odpowiedz z polskiej instancji( Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego) -wymagane dokumenty m.innymi zaswiadczenia o zameldowanu dzieci i zaswiadczenie o okresie i wysokości pobieranych zasiłków zostały złożone.
Otrzymałem kolejne pismo z SVB

Om uw recht op kinderbijslag te kunnen vaststellen vanaf het 2e kwartaal van 2007 moeten wij weten of er vanaf 1 april 2007 recht bestaat op Poolse kinderbijslag.Van de Poolse instantie hebben wij bericht gekregen dat er geen Poolse kinderbijslag vanaf 1 april 2007 betaalt is,omdat er geen aanvrag is ingedient.Hierdoor kan de Poolse instantie niet vaststellen of er recht op kinderbijslag bestaat in Polen.

Wat hebben wij nodich?
Wij vragen u om alsnog een afwijsbeschikking van de Poolse instantie aan ons te sturen waaruit blijkt waarom er vanaf 1 april 2007 geen recht op Poolse kinderbijslag bestaat.
Daroom moet u in Polen een aanvrag om kinderbijslag indien.
Als wij binnen 8 weken geen antwort van u ontvangen,zullen wij het recht op kinderbijslag vanaf het 2e kwartaal van 2007 niet kunnen vaststellenen moeten afwijzen.
Wat als u geen kinderbijslag meer krijgt uit Polen?Stuurt u ons dan een kopie van de brief die u hierover kreeg.

Hoe nu verder?
Als wij het formulier van u terug hebben gekregen,kunnen wij bekijken of uw aanvulling nog juist is.Stuurt u de informatie daroom vóór 28 maart 2008 terug.Wilt u op elk bejwijsstuk ook het nummer dat bowenaan deze brief staat vermelden?

Nie znam Niderlandzkiego,wspólnie ze znajomymi doszliśmy do wniosku ze SVB pyta dlaczego nie otrzymywałem zasiłku rodzinnego w Polsce i chcą żeby im wysłać kopie decyzji.

Dziękuję z góry za wszelkie porady dotyczące mojego problemu

Przeprawy z SVB-kinderbijslag.Prośba o pomoc

po sierpniu 2007 gdy skończyło się rodzinne nie złożyłem wniosku ponieważ nie mogłem być w Polsce w dniach roboczych.
Ja myślę że SVB drąży temat dlaczego w Polsce nie otrzymuję zasiłku i wydaje im sie to podejrzane ponieważ w Holandii otrzymuje się niemal automatycznie,a w Polsce co roku zaświadczenia z US o dochodach,wnioski itd.
Z tego co się orientuję SVB współpracuje z odpowiednim urzędem w innym kraju,w przypadku Polski żona była w Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego skąd dostała wezwanie do złożenia dokumentów o zameldowaniu dzieci i terminach i wysokości zaiłków w Polsce

Ich strona to
http://cvj146.internetdsl...id=67&Itemid=59

Myślę (mogę się mylić) zasiłek w Polsce można mieć a z tej korespondencji wnioskuję że nawet TRZEBA mieć (ew.negatywną decyzję w przypadku za dużych dochodów.)

A co gdy ja nie złożyłem w ogóle wniosku?SVB żąda informacji o stanie rodzinnym-potwierdzenie meldunku z urzędu gminy (E-401) a także zaświadczenia o pobieranych (bądź nie) świadczeniach rodzinnych w Polsce(E-411).Zasiłek rodzinny w Holandii można dostać z wyrównaniem rok do tyłu od momentu złożenia wniosku,jeśli się w tym okresie pracowało i odprowadzało podatki.Ja,wypełniając druk E-411,mam ujęte w ten sposób,że do dnia tego i tego pobrałam zasiłek w wysokości.... a od dnia tego i tego nie jestem uprawniona do świadczeń rodzinnych z powodu niezłożenia wniosku(nie składałam,bo mąż składał w Holandii).Dodam,że za okres ,w którym ja pobierałam zasiłek w Polsce(to jest ten rok do tyłu),mąż dostał wyrównanie do wysokości obowiązującej w Holandii.Nie wiem jak jest teraz-jak my załatwialiśmy ponad dwa lata temu,to taka była procedura.

[ Dodano: Czw Lut 21, 2008 11:34 pm ]

Zasiłek rodzinny w Holandii...

Pomagalam zalatwic zasilek rodzinny dla mojego syna, ktory staral sie o zasilek rodzinny na swojego syna a mojego wnuczka.
Syn pracowal w Holandii od listopada 2006, wniosek o zasilek zlozyl w styczniu 2008.
Przeprawa byla straszna, obdzwonilam wszystkie instytucje. Okazalo sie, ze z polskimi urzednikami o wiele trudniej jest sie porozumiec niz z holenderskimi. Po roku, czyli w listopadzie 2008 syn otrzamal zasilek na swoje dziecko z wyrownaniem za caly 2007r.
Napisze czego dowiedzialam sie w moich poszukiwaniach:
Jezeli jedno z rodzicow pracuje w Holandii a drugie pracuje w Polsce i dziecko przebywa w Polsce to: WNIOSEK O ZASILEK NALEZY SKLADAC W POLSCE i urzad polski wystepuje do Holandi o z wnioskiem miedzynarodowym o sprawdzenie drugiedo rodzica i jego dochodow w Holandii.
Jezeli, jadno z rodzicow pracuje w Holandii a drugie z dzieckiem przebywa w Polsce i nie pracuje to sprawa jest latwiejsza i WNIOSEK O ZASILEK RODZINNY SKLADAMY W HOLANDII
Jezeli oboje rodzice pracuja w Holandii to : WNIOSEK O ZASILEK RODZINNY SKLADAMY W HOLANDII.
Sprawa z jednym rodzicem pracujacym w Polsce jest o tyle skomplikowana, ze jezeli ten rodzic nie skladal wniosku o zasilek w Polsce (bo wiedzial, ze i tak nie dostanie ze wzgledu na dochod rodziny), to Holandia i tak zada oficjalnej odmowy na pismie z instytucji polskich, ze zasilek na dziecko nie przysluguje w Polsce.
Jezeli dziecku przysluguje zasilek w Polsce, to Holandia wyplaca roznice jaka jest miedzy zasilkiem polskim i holenderskim.
Czytalam posty, ze niektorzy zamierzaja zrezygnowac z zasilku w Polsce- tego robic nie wolno, bo trzeba sie bedzie tlumaczyc dlaczego zrezygnowalo sie z zasilku w Polsce.
Podam jeszcz jako ciekawostke, dokumenty holenderskie, ktore wysylalam do Polski zarobki syna (jaaopgaaf) musialam tlumaczyc przez tlumacza na jezyk polski . Holandia tlumaczyla sama bez zadnych oplat.

Zasiłek rodzinny w Holandii...

Do natalii - nie umiem Ci dokładnie odpowiedzieć na Twoje pytania ponieważ sama oczekuję na następne pisma z Pl jak skończy się ta sprawa.
Mogę tylko Ci naświetlić jak to wygląda i co dowiedziałam się z MOPS-u.
Prawdopodobnie będę musiała zwrócić im pobierany zasiłek od momentu gdy mąż podjął pracę za granicą . Myślę że Twoja sytuacja jest taka sama jak moja.
Do końca nie wiem też czy złożyliście wniosek w Holandii o rodzinne czy nie bo Twoje posty są troszkę zagmatwane.
Do opieki w Pl nie musiałaś wysyłać żadnych dokumentów,wystarczy że tu w Hola starasz się o rodzinne a oni już wszystko wiedzą.
Tak jak pisałam wcześniej, o zasiłek w Hola wystąpiliśmy w lipcu 2008 a otrzymaliśmy w styczniu 2009. Pismo z MOPS-u otrzymałam 2 tygodnie temu.
Chcę jeszcze dodać , że to nie sam MOPS wszczął postępowanie tylko na zlecenie jakiegoś tam wyższego urzędu który współpracuje z Holandią i otrzymują wszystkie dane.

Co do zwrotu dodatku wychowawczego to nie mam pojęcia więc się nie wypowiadam. Najlepiej by było jakbyś jeszcze raz zadzwoniła do swojego urzędu i na spokojnie wszystkiego się dowiedziała.
Oczekuję teraz na następne pisma i jeżeli będę wiedziała coś więcej to dam Ci znać.

Ps. natalii, moja rada jest taka,abyś jak najszybciej starała się to wyjaśnić , bo z tego co piszesz to Twój urząd wie o Waszej sytuacji i już napomykali,że będziesz musiała zwrócić kasę.
Pozdrowionkadzięki rzeczywiście jestem w tej samej sytuacji tyle że kwota będzie wieksza:( no są trochę zagmatwane te posty sorki tak złożyła za nas pracodawczyni męża i my dostaliśmy pismo w grudniu z Mposu że mam dostarczyć zaświadczenie czy pracuję czy nie i oni nadadzą bieg sprawie czyli wyślą papiery do Nl i wtedy ja zadzwoniłam i dowiedziałam się o tym wszystkim i im powiedzialam że nic im nie wyślę i żadnej kasy nie oddam i na tym stanęło. będę wdzięczna za każde informacje. jak coś to mam i gg i skypa. pozdrawiam

porady językowe, tłumaczenie - pisz tylko tutaj

Bardzo prosze o przetłumaczenie . Dostałem z SVB list w którym były cztery kartki o nastepującej treści.
1. Wij hebben u geveraad informatie te sturen . Wij hebben de informatie nog niet ontvangen. Wij willen deze in ieder geval vóór 26 december 2008 ontvangen. Reageer op tijd . Waneer wij de gegevens op 26 december 2008 nog niet hebben ontvangen , kunnen wij een maatregel opleggen . De maatregel bedraagt 5 % van uw kinderbijslag , met een minimum van E 25,-. Lukt het u niet om er voor te zorgen dat de gegevans voor 26 december 2008 in ons bezit zijn , laat u dit dan wel voor die tijd weten. Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met ons. U kunt naar (071) 512 98 62 . We kunnen uw vragen aslong beantwoorden of meer uitleg geven . Ook kunt umailen via www.svb.nl .Met vriendelijke groet, Sociale Verzekeringsbank.

2. Wij bekijken of uw kinderbijslag gewijzigdmoet worden. Hierover hebben wij u eerder een formulier gestuurd. Dit formulier hebben wij van u ontvangen. De mogelijke gevolgen voor het recht op kinderbijslag kunnen wij nog niet vaststellen. Wij hebben geen rekeningnummer.Het zal enige tijd duren voordat wij dit bekeken hebben. Zo snel mogelijk , maar in ieder geval vóór 29 januari 2009 , ontvangt u van ons nader bericht.
3. Om uw kinderbijslag te kunnen betalen , hebben wij een aantal gegevens nordig. Wij vragen u daarom op het bijgevoegde formulier aan te geven op welke bank - of girorekening wij uw kinderbijslag kunnen storten. Stuurt u ons zo snel mogelijk de gevraagde informtie. U kunt ons ook bellen om de informatie voor 26 december 2008 van u hebben ontvangen.
4. Ondertekening
Door te ondertekenen verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord. Het geven van onjuiste inlichtingen is strafbaar.
naam.............
plaats................
datum...............
op welk telefoonnumer bent u overdag bereikbaar...........
handtekening aanvrager............................................
Heeft u vragen over deze brief , neem dan contact met ons op . U kunt bellen naar (071) 512 98 62. We kunnen uw vragen alsnog beantwoorden of meer uitleg geven.

Z góry bardzo dziekuje ,próbowałem w google translatorem lecz wyszło tak sobie. Prawdopodobnie chodzi o zasiłek rodzinny na który składalismy wniosek w kwietniu.

CHILD BENEFIT

Zasady przyznawania zasiłku na dzieci (Child Benefit)
Każda osoba mieszkająca na stałe w Irlandii i posiadająca dzieci jest uprawniona do otrzymywania zasiłku ma dzieci z Departamentu Spraw Socjalnych i Rodzinnych. Aby otrzymać świadczenie należy wykazać złożyć odpowiedni wniosek i spełniać kryteria przyznawania świadczenia.

Podstawowymi kryteriami przyznawania zasiłku na dzieci są:

Wiek dziecka

Rezydencja dziecka/rodziców

Fakt pobierania nauki przez dziecko

Świadczenia są wypłacane na dzieci do 16 roku życia. Dzieci w wieku 16-19 lat mogą podlegać świadczeniu jedynie, jeśli spełnione jest jedno z następujących kryteriów:

Pobiera naukę w pełnym wymiarze czasu

Jest niezdolne do samo-egzystencji z powodu przewlekłej choroby fizycznej lub psychicznej

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty świadczenia na dziecko są:

Matka/macocha w przypadku, gdy dziecko przebywa na stałe pod jej opieką

Ojciec/Ojczym w przypadku, gdy dziecko przebywa na stałe pod jego opieką

Rodzic, z którym dziecko przebywa więcej czasu w przypadku rodziców mieszkających oddzielnie

Matka – w przypadku, gdy dziecko przebywa połowę czasu z matką i połowę z ojcem, którzy mieszkają oddzielnie

Kobieta opiekująca się dzieckiem w przypadku, gdy oboje rodzice nie żyją

Regulacje europejskie pozwalają na wypłacanie zasiłku rodzinnego obywatelowi innego kraju Unii Europejskiej w kraju, w którym pracuje zgłaszający roszczenie, nawet w sytuacji, gdy rodzina mieszka w innym kraju. Oznacza to, iż osoba pracująca w Irlandii i posiadająca uprawnienia do otrzymywania zasiłku na dziecko może o niego wystąpić, mimo iż dziecko nie mieszka na terenie Irlandii i nie spełnia warunku przebywania z rodzicem uprawnionym do świadczenia.

W przypadku otrzymania wniosku o wypłacenie świadczenia obywatelowi innego kraju UE przez Irlandzki Departament ds. Socjalnych i Rodzinnych, świadczenie jest wypłacane po potwierdzeniu z odpowiedniego urzędu w kraju rezydencji dziecka/rodziny.

Becikowe

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje:
- matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu, jeżeli wcześniej nie został przyznany osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych.

Wysokość – 1000 zł

W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko. Dodatek wypłacany jest jednorazowo, do zakończenia pierwszego roku życia (tzn. należy złożyć wniosek w pierwszym roku życia dziecka – jeśli złożymy wniosek gdy dziecko będzie miało np. 14 miesięcy będzie już za późno).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zapomoga przyznawana jest niezależnie od uprawnienia do zasiłku rodzinnego, czy innych świadczeń z ustawy, jak również nie zależy od sytuacji materialnej rodziny. W tym sensie nie jest elementem świadczeń rodzinnych, rozumianych jako pomoc dla osób o niższych dochodach. Jednak świadczenie to wpisane zostało do ustawy, a także przyznają je i wypłacają te same instytucje co świadczenia rodzinne (urzędy gmin lub ops-y).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (lub 12 miesięcy od dnia przysposobienia albo objęcia opieką). Wniosek złożony po tym terminie nie jest rozpatrywany.

Wysokość – 1000 zł

Zapomoga z gminy
Trzecim rodzajem pomocy, który można otrzymać z tytułu urodzenia dziecka jest pomoc przyznawana przez gminę i finansowana z jej środków. Również ta forma w ustawie nazwana została jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka. Gmina, która chce wypłacać taką pomoc swoim mieszkańcom (i ma na to środki), musi przyjąć uchwałę, w której znajdzie się m.in. opis warunków, jakie należy spełnić aby otrzymać ten rodzaj wsparcia.

Z tytułu urodzenia dziecka można więc jednocześnie otrzymać trzy świadczenia:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego (jeśli spełniamy kryteria dochodowe i inne warunki z ustawy o świadczeniach rodzinnych) - w wys. 1000 zł,
2) jednorazową zapomogę (przysługująca niezależnie od dochodu, jeśli w terminie złożymy wniosek) - w wys. 1000 zł,
3) jednorazową zapomogę z gminy (jeśli gmina podjęła uchwałę o takiej zapomodze i spełniamy warunki opisane w tej uchwale) - w wys. ustalonej przez gminę.

na kogo zagłosujesz w Wyborach ?

A myślisz że nie da się podrobić takiego takiego dowodu albo przekupić urzędnika?


Da sie. Ale to niebezpieczne. Podrabianie dokumentow jest surowo karane.
Chociaz mam znajomego ktory pracuje na czarno i oczywiscie pobiera zasilek- UP mu proponuje prace- on przynosi zaswiadczenie lekarskie ze nie moze, znajduja inna- niestety znajomy ma wazne powody rodzinne- wizyta u lekarza z dzieckiem, nie moze przyjsc na rozmowe kwalifik.
Dlatego jesli juz przyznajemy zasilek- to komus kto rzeczywiscie pracuje. Zasilek go dodatkowo zmotywuje do szukania roboty. Albo do ujawnienia dochodow. Odcinanie od koryta pasozytow jest za ogolne- prosciej wspomagc tego kto na pewno pasozytem nie jest.
domy komunalne juz sa- kiepskie- ale zule bez dochodow zawsze maja pierwszenstwo. Biedne rodziny nie. a za czynsz i rachunki i tak placi im gmina. bledne kolo- zul nie placi ale nie mozna go wywalic bo nie ma dokad. Wody czy pradu tez nie wolno obcinac

[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 ]
Zeby ludzie pomagali musza miec do tego jakas motywacje- np. dla mnie jest to nauka. I uwazam ze moj dobrowolny sposob pomocy jest lepszy niz jakiegos niemrawego urzedu ktory pracuje od do i gdzie trzeba wypelnic 30 str. wniosek na dzien dobry.
Czysty altruizm jest rownie sprzeczny z natura jak wysadzenie sie czy samopodpalenie w miejscu publicznym.

[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 ]

opieka społeczna działała na zasadzie właśnie dzielenia majątków opiekunów a nie traktowania rodziny jako jednej jednostki.


Czy ja dobrze rozumiem Malar? Opieka spoleczna, nie dosc ze ma decydowac kto jest pasozytem wedlug subiektywnych kryteriow to jeszcze ma dzielic pieniadze w rodzinie?
I Ty sie nie uwazasz za trockiste?[/quote]

Mlodzi rodzice rocznik 84-85-86-87, przyszli i obecni!

eternity, chodzi ci o zasiłek rodzinny??

ja taki otrzymuje na małego i wystarczy ze zarobek na 1 os nie przekracza 504 zł wtedy sie w mopsie skąłda wniosek i tamjuz sie dowiesz wszystkiego

kurde nie moge odejsc od kompa ciagle robie odswiez

LISTOPADOWE Mamy 2005

Cześć dziewczyny

No jak zwykle jakiś czas mnie nie i się pojawiam. Ehhh ta szkoła. Nie mam siły dzisiaj się zwolniłam z ostatniej godziny bo mały mnie strasznie wcześniej skopał i mnie tak brzuch rozbolał że mogłam juz tam wysiedzieć.

Widzę że wszystkie z listopada nadal 2 w 1

Ogromne gratulacje dla Spinki

Mój mały mnie tak kopie jakby chciał już z brzucha uciekać ale niestety żadnych objawów oprócz opuszczonego brzucha nie mam a gin mi kazał się zgłosić do szpitala w trzech wypadkach: regularne skurcze (co 5 minut co najmniej przez 1h), krwawienie lub gdyby mi wody odeszły. W przeciwnym razie mam do niego przyjśc w środę 16 listopada - 4 dni przed terminem. Jak Wam się chodzi Mi strasznie ciężko. Całe podbrzusze mnie wtedy boli. Wlokę się strasznie i mój Misio śmieje się że nas ślimaki wyprzedzają jak ze mną gdzieś idzie

Misiunia ja się dowiadywałam w opiece społecznej i te 500zł należą się każdej kobiecie bez względu na to ile przypada pieniędzy w rodzinie na głowę. Jest to "zasiłek z tytułu urodzenia". Do złożenia podania o ten rodzaj zasiłku nie jest potrzebne żadne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego czy Urzędu Pracy. Ja ze swoim też nie jesteśmy po ślubie. Właśnie w ten weekend się do mnie przeprowadza Pytałaś o to czy zaliczasz się jako samotna matka... Jestem w tej samej sytuacji co Ty i muszę Cie zmartwić. "Niestety" nie zaliczamy sie do tego grona. Pani z opieki powiedziała, że jeśli utrzymuję choćby kontakt telefoniczny z ojcem dziecka to już nie jestem samotną matką (takie głupie przepisy weszły) a ponieważ ojciec dziecka bedzie z nami mieszkał to liczymy się jako rodzina i wtedy jeśli dochód na osobę nie przekracza 504zł to możemy się starać o zasiłek rodzinny w wysokości 43zł na pierwsze dziecko. Jednak składając wniosek o ten rodzaj zasiłku potrzebne są zaświadczenia o zarobkach (bądź ich braku) za rok miniony. Napisałam tam "niestety" ponieważ dla samotnych matek należy się więcej pieniędzy. Jest to 170 zł na pierwsze dziecko. Ja mieszkam w dość małej miejscowości i nie mogę sobie pozwolić na przekręt i oszukać opiekę społeczną że nie mam kontaktu z ojcem dziecka ("życzliwi sąsiedzi") ani nie mam zamiaru dla 170zł zrywać kontaktu z nim bardziej że jest nam ze sobą dobrze i się kochamy. Nooo .... trochę się rozpisałam i mam nadzieję że jakoś jasno to opisałam Jakby co to pytaj. Postaram się częściej zajrzeć.

PRZYSZŁE MAMY-kącik porad i wymiany doświadczeń nr 2

cześć mamusie
47 złotych to jest dodatek rodzinny, 400 złotych to jest zasiłek na urlopie wychowawczym, 500 złotych to zasiłek porodowy, są jeszcze zasiłki dla samotnie wychowujących 170 złotych i dla samotnie wychowujących bezrobotnych i pielęgnacyjny
Jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie w roku 2002 nie przekracza 504 złote to można starać się o zasiłek rodzinny i w zależności od sytuacji : poród -o zasiłek porodowy 500 zł
wychowawczy - zasiłek wychowawczy 400zł
Np mój dochód nie przekracza 504 zł na osobę rodzę dziecko dostaję jednorazowo 500 zł zasiłku porodowego, dodatkowo 47 złotych miesięcznie rodzinnego na dziecko, jestem np samotną matką więc dodatkowo otrzymuję 170 zł zasiłku dla samotnych matek
po 16 tygodniach macierzyńskiego decyduję się na urlop wychowawczy więc oprócz dotychczasowych zasiłków dostaję jeszcze 400 zł zasiłku wychowawczego co łącznie daje mi 617 zł miesięcznie (zasiłek wychowawczy można otrzymać pod warunkiem że wychowawczy będzie trwał dłużej niż 3 miesiące)

Aby dostać te zasiłki należy z Urzędu Skarbowego wziąć wniosek o obliczenie dochodu za rok 2002 wypełnić i złorzyć w tymże urzędzie , po 7 dniach roboczych od złożenia otrzymujemy zaświadczenie o dochodzie, następnie wypełniamy wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego dołączamy zaświadczenie o dochodzie i inne wymagane dokumenty(zaświadczenia i dowody, m.in. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.)

pozdrawiam
<a href="http://www.babysfirstsite.com"> </a>

Orzeczenie o niepełnosprawności

Witaj Tomasz.

Aby otrzymać zasiłek pielegnacyjny należy pobrać i złożyć wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacujnego. Dokładniej na ten temat w wątku => Zasiłek pielęgnacyjny

W zależności od dochodów można starać się o zasiłek rodzinny i dodatki z nim związane. Informacje znajdziesz w wątku => Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Sporo informacji na temat ulg i uprawnień znajdziesz w wątku => Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych oraz na stronie => Ulgi i uprawnienia

Ponadto podaję Ci bezpłatną ogólnopolską infolinię dla osób niepełnosprawnych. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00 pod nr 0 800 53-33-35 możesz uzyskać informacje na temat wszelkich uprawnień.

Na temat karty parkingowej => Karta Parkingowa

Dziecko niepełnosprawne może także korzystać z wielu uprawnień w szkole, w której się uczy.
=> Szkoła -prawa ucznia niepełnosprawnego

W razie niejasności zawsze możesz pytać w tym miejscu.

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli niepełnosprawność dziecka orzeczono na czas określony, po tym czasie należy starać się o uzyskanie ponownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przynajmniej miesiąc przed końcem ważności orzeczenia należy złożyć nowy wniosek wraz z dokumentami o ponowne orzeczenie niepełnosprawności.

Pozdrawiam.

LIBERALIZM

To o czym piszesz, to nie efekt liberalizmu, a globalizmu.
Dopiero co wuk napisał, że liberalizm nie polega na łatwym rozdawnictwie.
Ale moim zdaniem do niego prowadzi i tu nie zgadzam się z wukiem.
Bo taka dyscyplina o jakiej pisze wuk i bezwzględność musi nieuchronnie prowadzić do tego, że kumuluje się majątek w jednych rękach i pojawiają się zdziczali biedni, którzy szukają pracy w dużych miastach i coś trzeba z nimi zrobić, więc szuka się łatwych rozwiązań, czyli zasiłków.
Są zresztą rózne liberalizmy i tylko diabeł się w nich łapie, a
media robią wodę z mógu ludziom wprowadzając chaos pojęciowy po to, by ich skłócić.
Ten liberalizm wyglada ładnie, ale na papierze.
Gdzie on jest ten idealny liberalizm, w którym państwie na świecie? I czy nie prowadzi on w końcu do totalitaryzmu?1. Owszem rynek kumuluje majątek w rękach ludzi przedsiębiorczych, dlatego właśnie możliwe są inwestycje i rozwój ekonomiczny. Niemal wszystkie wynalazki Zachodu (oprócz bomby atomowej) to efekt prywatnych inwestycji i dociekań. Natomiast w ustrojach interwencjonistycznych krąg ludzi bogatych jest zawsze węższy niż w ustrojach wolnorynkowych, bo o "kasie" decyduje władza.
2. Na wolnym rynku monopol jest możliwy tylko w sektorach uzywających surowców kopalnych (ze względu na prawa wlasności ziemi na której znajdują sie surowce) oraz sektorach rządzonych prawami autorskimi (których akurat jestem przeciwnikiem). Na rynku regulowanym monopol jest możliwy w każdym sektorze.
3. Na wolnym rynku firma rodzinna Kowalskiego może upaść tak samo łatwo jak globalny moloch np. motoryzacyjny. Ale na rynku regulowanym Kowalski nie ma żadnych szans z politycznymi wpływami takiego molocha, dlatego upadnie prędzej od niego.
4. Rynek nie może prowadzić łatwego rozdawnictwa, chyba że znajdziesz na nim frajera (lub miłosiernego) który Ci da za darmo . Za to rozdawać pieniadze podatników jest łatwo. Ostatni przykład 250 mln zł. na ratowanie stoczni zatrudniającej 5.000 osób. Ile to na jednego stoczniowca wypada?
5. Ta rynkowa "dyscyplina" i "bezwzględność" to zasady którymi kieruje się każdy człowiek w naszym kręgu kulturowym. Ja osobiscie wolę chodzić do ludzi po pomoc niz do instytucji panstwowych. Wole pracować w firmie ojca, czy sąsiada niż w państwowej, w której mogę się znaleźć również tylko po znajomości. Proszę zauwazyć, że to co między ludźmi prywatnie jest normalne i zrozumiałe (np. zatrudnianie własnej rodziny) w strukturach państwowych jest naganne. Wniosek: wara państwu od rynku.
6. Partia demokratyczna w USA jest jak najdalsza od konserwatywnego liberalizmu. To są socjaldemokraci.

stypenium socjalne 2008/2009

Co trzeba wpisac w rubrykach dochód utracony/ uzyskany z roku... w przeliczeniu na miesiac??Utrata dochodu
Prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadku utraty dochodu przez studenta

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
>uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
>utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
>utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
>utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
>wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
>zakończeniem urlopu wychowawczego,
>uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
>uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
>uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
>rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.

Składając wniosek o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny , na skutek wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę odpowiadającą przeciętnemu miesięcznemu dochodowi uzyskanemu przez członka rodziny z pozarolniczej działalności gospodarczej, z poprzedniego roku kalendarzowego.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny.

czyli jesli nie nastapiła żadna sytuacja z wyżej wymienionych to nic nie wpisujemy